Ελληνικός Χρυσός: «Αναβαθμίζοντας ψηφιακά τη Μεταλλευτική διαδικασία»

Τα τελευταία χρόνια ο ψηφιακός μετασχηματισμός του μεταλλευτικού κλάδου έχει αποδειχθεί μια ζωτικής σημασίας διαδικασία για τη βιώσιμη ανάπτυξή του. Αντιλαμβανόμενη την τάση αυτή, η Ελληνικός Χρυσός επενδύει διαρκώς σε καινοτόμες τεχνολογίες και πρωτοπορεί, εφαρμόζοντας για πρώτη φορά στη χώρα μας, σύγχρονες διεθνείς πρακτικές που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την ασφάλεια στην παραγωγική διαδικασία.

Όλες οι τεχνολογίες και εφαρμογές που η εταιρεία αναπτύσσει, χρησιμοποιούν ως υποδομή το υπόγειο ιδιωτικό δίκτυο με τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας 4ης γενιάς (LTE), που πρώτη η Ελληνικός Χρυσός εγκατέστησε στην Ελλάδα σε υπόγειο μεταλλευτικό έργο και σε βάθος 300μ. κάτω από το έδαφος.

 

Απομακρυσμένες λειτουργίες

Ήδη, στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας εφαρμόζονται τεχνολογίες όπως το σύστημα της εξ αποστάσεως ανατίναξης. Το σύστημα αυτό επιτρέπει στην ομάδα του μεταλλείου να πραγματοποιεί ανατινάξεις στα μέτωπα παραγωγής συγκεντρωτικά και ελεγχόμενα με τη χρήση χύδην γαλακτωμάτων, από το κέντρο ελέγχου που βρίσκεται στην επιφάνεια. Το αμέσως προσεχές διάστημα, η εταιρεία θα είναι η πρώτη μεταλλευτική εταιρεία στη χώρα και μια από τις ελάχιστες στον κόσμο, που θα εφαρμόζει το απομακρυσμένο ξεμπάζωμα με τηλεχειρισμό των φορτωτών – μηχανημάτων, από κέντρο ελέγχου στην επιφάνεια. Οι δύο αυτές πρωτοβουλίες, ενισχύουν σημαντικά τα επίπεδα ασφάλειας και αυξάνουν την παραγωγικότητα του μεταλλείου, μειώνοντας το νεκρό χρόνο ανάμεσα στους κύκλους παραγωγής. Στα σχέδια της Ελληνικός Χρυσός είναι η υιοθέτηση περισσότερων εφαρμογών, όπως τηλεχειρισμός φόρτωσης, τηλεμετρία οχημάτων και εγκατάσταση σε αυτά συστημάτων αποφυγής σύγκρουσης, που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ασφάλεια και την παραγωγικότητα. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η πιλοτική δοκιμή του συστήματος αερισμού κατ’ απαίτηση, που θα δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζεται αυτόματα και «έξυπνα» η παροχή και η ποιότητα του αέρα στα υπόγεια, ανάλογα τις ανάγκες των εργασιών εξόρυξης και της συγκέντρωσης ανθρώπων και μηχανημάτων ανά τομέα. Αυτό θα επιτρέψει την παροχή της κατάλληλης ποσότητας φρέσκου αέρα μόνο όπου χρειάζεται, μειώνοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και αναβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο το ήδη υψηλό επίπεδο ασφάλειας του υπόγειου μεταλλείου. Και παρότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε πρώτη ανάγνωση περιλαμβάνει κυρίως την ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών λύσεων στις επιμέρους δραστηριότητες μιας επιχείρησης, οι τεχνολογικές αυτές αλλαγές δεν γίνεται να μη συνοδεύονται και από την απαραίτητη αλλαγή στην κουλτούρα του οργανισμού, καθώς και την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων των ανθρώπων που θα κληθούν να τις εφαρμόσουν. Για το λόγο αυτό, και με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα κέντρο τεχνικής εκπαίδευσης όπου με τη χρήση προσομοιωτών τελευταίας τεχνολογίας, που προσομοιάζουν τόσο τον τύπο μηχανήματος όσο και την τρισδιάστατη απεικόνιση των ίδιων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεών της, οι χειριστές εκπαιδεύονται σε πληθώρα σεναρίων από καταστάσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά την εργασίας τους, όπως πυρκαγιά, κατάπτωση βράχου, σκάσιμο ελαστικού κ.α. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σενάρια αυτά θα ήταν ανέφικτο να εφαρμοστούν για εκπαιδευτικούς λόγους στην πραγματικότητα, χωρίς ρίσκο για την ασφάλεια του εκπαιδευόμενου και χωρίς να επηρεαστεί η διαδικασία παραγωγής. Η απόλυτη προσομοίωση μηχανημάτων και μεταλλευτικού πεδίου με τη χρήση τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας, προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μια ρεαλιστική και βιωματική εκπαιδευτική εμπειρία, σε ένα απόλυτα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον, χωρίς να επηρεάζεται ο κύκλος παραγωγής του μεταλλείου. Με αυτό τον τρόπο οι εργαζόμενοι όταν ξεκινήσουν την περίοδο προσαρμογής τους στην πραγματική εργασία είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι, μειώνοντας στο ελάχιστο δυνατό την περίοδο προσαρμογής τους.