Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας εκπαιδεύει νέους επιστήμονες

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) ανακοινώνει την έναρξη του πρωτοποριακού εκπαιδευτικού προγράμματος «ΠΕΦ Professional Development» στο γνωστικό αντικείμενο των Κανονιστικών Υποθέσεων (Regulatory Affairs – RA). Το πρόγραμμα που ξεκινά στις 29 Ιανουαρίου 2024 έχει ως στόχο την προσφορά σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων για τους νέους επιστήμονες της χώρας που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες, απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή και μεταπτυχιακών σπουδών των τμημάτων Επιστημών Υγείας, Χημείας, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Χημικών Μηχανικών, που επιθυμούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και γνώσεις στο αντικείμενο των Κανονιστικών Υποθέσεων. Μέσω του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν την επόμενη θέση εργασίας στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, σε έναν από τους  πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις τόσο σε παραγωγή όσο και σε έρευνα & ανάπτυξη.

Μέσα από θεωρητικά μαθήματα και βιωματικά workshops συνολικής διάρκειας 6 εβδομάδων,  το Πρόγραμμα Regulatory Affairs θα προσφέρει γνώσεις σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει την αδειοδότηση και κυκλοφορία των φαρμάκων, ένα  σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας των φαρμακευτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποίηση παρακολούθησης από τον  Φορέα «TUVNORD».

Ο Πρόεδρος της ΠΕΦ, Θεόδωρος Τρύφων δήλωσε: «Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων επιστημόνων και για τη δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Στον πυρήνα της δράσης της ΠΕΦ είναι η προαγωγή των νέων επιστημόνων και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε η νέα γενιά να μείνει και να διαπρέψει επαγγελματικά στην Ελλάδα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες πρόκειται να αναλάβουμε και στο μέλλον».