Περιβαλλοντική διάκριση από τη FIA για το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»

    Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) “Πάνος Μυλωνάς” έλαβε την Πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) με βαθμολογία 3/3. Αυτή η τιμητική διάκριση, σε συνάρτηση με την υφιστάμενη Πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015, επιβεβαιώνει την αφοσίωση της ομάδας μας, ενδυναμώνοντάς μας να εντείνουμε τις προσπάθειές μας προς ένα βιώσιμο μέλλον.

    Η βιώσιμη κινητικότητα, με τα εναλλακτικά μέσα μετακίνησης, τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, δεν είναι απλώς μία εναλλακτική λύση για ένα καλύτερο μέλλον· είναι η μοναδική μας εναλλακτική, ώστε μακροπρόθεσμα να ζούμε σε πόλεις περισσότερο φιλικές, με καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει η κινητικότητα, για να είναι βιώσιμη, να είναι και ασφαλής. Η ασφαλής και βιώσιμη κινητικότητα βρίσκεται στην καρδιά του Ινστιτούτου και προωθείται μέσω των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων για την Οδική Ασφάλεια και την Κινητικότητα, των εκστρατειών και των διεθνών συνεργασιών του.

    Αυτό το επίτευγμα είναι ένα ακόμη ορόσημο στην πορεία μας, καθώς συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για έναν βιώσιμο και ασφαλή κόσμο.

    Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» δήλωσε σχετικά:

    «Στο Ινστιτούτο από την αρχή στηρίζουμε το περιβάλλον και τη βιώσιμη κινητικότητα καθώς πιστεύουμε ότι είναι μια τάση που ήρθε για να μείνει. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο συμμετέχοντας σε ομάδες εργασίας και διεθνή fora. Με ένα κοινό όραμα για ένα ασφαλέστερο και πιο πράσινο μέλλον, δεσμευόμαστε να εξοπλίσουμε τους νέους μας με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να υιοθετούν υπεύθυνες πρακτικές.»