EDP: Αναγνωρίστηκε για την ηγετική της θέση σε θέματα διαφάνειας και επιδόσεων για την κλιματική αλλαγή

  Η EDP έχει αναγνωριστεί για τον ηγετικό της ρόλο και τις επιδόσεις της στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής από τον περιβαλλοντικό οργανισμό CDP. Η εταιρεία συμπεριλήφθηκε στην ετήσιο περίφημη λίστα A του οργανισμού, βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν μέσω του ερωτηματολογίου “Κλιματική Αλλαγή 2023”.

  Η EDP είναι μία από τις λίγες παγκόσμιες εταιρείες, ανάμεσα σε περισσότερες από 21.000 επιχειρήσεις που αξιολογήθηκαν, που έλαβε τη μέγιστη βαθμολογία “Α”. Επιπλέον, η EDP Βραζιλίας έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία όσον αφορά τη διαφάνεια και τις επιδόσεις της στη δράση για το κλίμα.

  Η εταιρεία ξεχώρισε επίσης για τις υψηλές επιδόσεις της στη διαχείριση του νερού (“water secuity”) και τη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με αυτό, αποτελώντας έναν από τους παγκόσμιους ηγέτες που έχουν διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο τον συγκεκριμένο φυσικό πόρο.

  Αυτή είναι η έβδομη χρονιά που η EDP τιμάται από τον CDP σε αυτόν τον τομέα, ενισχύοντας έτσι τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα και την ενεργειακή μετάβαση. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο Σχέδιο Μετάβασης για το Κλίμα (Climate Transition Plan) του ομίλου, το οποίο περιγράφει τους κύριους στόχους της εταιρείας, μεταξύ των οποίων η απαλλαγή από τον άνθρακα έως το 2025, το να καταστεί πλήρως “πράσινη” έως το 2030 και η επίτευξη του καθαρού μηδενικού κόστους έως το 2040. Η EDP δεσμεύεται στην τήρηση υψηλών προτύπων περιβαλλοντικής δράσης, κοινωνικού αντίκτυπου και διακυβέρνησης.

  «Η EDP εξασφάλισε για άλλη μια φορά μια θέση στη διάσημη λίστα “Α” του CDP για την εξαιρετική δέσμευσή της στη δράση για το κλίμα. Αυτό αντανακλά την ακλόνητη αφοσίωσή μας στη βιωσιμότητα και την ενεργειακή μετάβαση, όπως περιγράφεται στο Σχέδιο Μετάβασης στο Κλίμα και στους φιλόδοξους στόχους μας να απαλλαγούμε από τον άνθρακα έως το 2025, να γίνουμε εξολοκλήρου “πράσινοι” έως το 2030 και να επιτύχουμε το καθαρό μηδενικό κόστος έως το 2040. Με την αυστηρή αξιολόγηση του CDP και την ευθυγράμμιση με τα πρότυπα TCFD, δεν θέτουμε απλώς στόχους – διαμορφώνουμε ενεργά ένα βιώσιμο μέλλον», δηλώνει ο Rui Teixeira, CFO του ομίλου EDP.

  Ο CDP, ο οποίος είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με το TCFD (Task Force on Climate-Related Disclosures), διαθέτει τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική βάση δεδομένων στον κόσμο. Οι αξιολογήσεις του χρησιμοποιούνται ευρέως ως σημείο αναφοράς για επενδυτικές και αγοραστικές αποφάσεις με στόχο την προώθηση μιας βιώσιμης και ουδέτερης ως προς τον άνθρακα οικονομίας. Κατά το προηγούμενο έτος, περισσότερα από 740 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με περιουσιακά στοιχεία άνω των 136 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ζήτησαν από τις εταιρείες να δημοσιοποιήσουν στοιχεία σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες μέσω της πλατφόρμας CDP. Ένα ρεκόρ 23.000 εταιρειών ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρόσκληση για δημοσιοποίηση.

  Ο οργανισμός ακολουθεί μια αυστηρή και αμερόληπτη διαδικασία για την αξιολόγηση επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους και περιοχές. Χορηγεί βαθμολογία που κυμαίνεται από A έως D-, ανάλογα με το πόσο ολοκληρωμένη είναι η δημοσιοποίηση, πόσο μεγάλη προσοχή δίνεται στους περιβαλλοντικούς κινδύνους και πόσο καλά επιδεικνύονται οι βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την περιβαλλοντική ηγεσία, όπως ο καθορισμός φιλόδοξων και σχετικών στόχων. Οι εταιρείες που δεν δημοσιοποιούν πληροφορίες ή παρέχουν ανεπαρκείς πληροφορίες λαμβάνουν βαθμό F.

  Κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η Sherry Madera, πρόεδρος του CDP, συνεχάρη όλες τις εταιρείες “Α Λίστας” και εκείνες που ξεκίνησαν ή επιτάχυναν την πορεία τους προς μια πιο ισχυρή δράση για το κλίμα και μεγαλύτερη διαφάνεια στην εφαρμογή και τη διάδοσή της. «Η κατάκτηση μιας θέσης στην λίστα “Α” είναι κάτι περισσότερο από μια βαθμολογία. Είναι μια ένδειξη υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένων δεδομένων που εξοπλίζουν τις εταιρείες με μια ολιστική εικόνα του περιβαλλοντικού τους αντίκτυπου, η οποία χρησιμεύει ως βάση για τα σχέδια μετάβασης και τους επιτρέπει να επιδιώξουν τις φιλοδοξίες τους», σχολίασε.

  Ο πλήρης κατάλογος των εταιρειών της φετινής “λίστας Α” του CDP είναι διαθέσιμος εδώ.