Η Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ υπέγραψε συμφωνία με τη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων»

Η Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ υπέγραψε συμφωνία με τη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων» επισφραγίζοντας έτσι την προσήλωση της εταιρίας στις πολιτικές που στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχος της Συμμαχίας είναι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από επιχειρήσεις, κοινωνικούς φορείς και δημόσιες αρχές ώστε να περιοριστεί το παγκόσμιο φαινόμενο της Σπατάλης Τροφίμων.

Η Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ διαχρονικά εφαρμόζει πρακτικές προς αυτή την κατεύθυνση, στηρίζει με συνέπεια την κοινωνία και συμβάλλει στο έργο κοινωφελών οργανισμών με ενέργειες κοινωνικής δράσης.

Το 2023 ενίσχυσε σημαντικά το πρόγραμμα προσφοράς τροφίμων σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όπως παιδιά, πολύτεκνες οικογένειες & ηλικιωμένους, προσφέροντας περισσότερους από 70 τόνους (590.000 μερίδες φαγητού) καταψυγμένα προϊόντα ζύμης συμβάλλοντας σημαντικά στην εξορθολογιστική αξιοποίηση τους και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Η παραπάνω δράση υλοποιήθηκε μέσω της διαχρονικής συνεργασίας της εταιρίας με κοινωνικούς φορείς και σωματεία, κοινωνικά παντοπωλεία, εκκλησιαστικά ιδρύματα και τράπεζες τροφίμων.