Κομισιόν: Διοργανώνει διάσκεψη για την ενίσχυση της δέσμευσης για φύτευση 3 δισ. δέντρων έως το 2030

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει μία διάσκεψη υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχουν υπουργοί, επιστήμονες και εκπρόσωποι του δασοπονικού κλάδου και της κοινωνίας των πολιτών, για την περαιτέρω στήριξη της δέσμευσης για φύτευση 3 δισεκατομμυρίων δέντρων έως το 2030. Η διάσκεψη με τίτλο «Rooting for 3 Billion Trees» θα συμβάλει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των φορέων που είναι αρμόδιοι για τις δενδροφυτεύσεις και να παράσχει στην Επιτροπή ιδέες για το πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 3 δισεκατομμυρίων επιπλέον δέντρων έως το 2030. Μεταξύ των κύριων θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η αναδάσωση μετά από δασικές πυρκαγιές. Η αναδάσωση πρέπει να διασφαλίζει ποικιλόμορφα δασικά οικοσυστήματα που είναι ανθεκτικότερα στις μελλοντικές πυρκαγιές απ’ ό,τι οι μονοκαλλιέργειες δέντρων της ίδιας ηλικίας. Μεταξύ των συμμετεχόντων στο πάνελ υψηλού επιπέδου της διάσκεψης θα είναι η κ. Pippa Hackett, Υφυπουργός Περιβάλλοντος της Ιρλανδίας, και η κ. Céline Tellier, Υπουργός Περιβάλλοντος της Περιφέρειας της Βαλονίας (Βέλγιο).

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους δήλωσε σχετικά: «Το 2021 δεσμευθήκαμε να φυτεύσουμε τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια επιπλέον δέντρα έως το 2030, σεβόμενοι πλήρως τις αρχές της οικολογίας. Σήμερα, 44 οργανώσεις από τα 27 κράτη μέλη έχουν ήδη καταχωρίσει τη φύτευση δέντρων στο σύστημά μας, κάποιες μάλιστα καταχωρίσεις αφορούν εκατομμύρια δέντρα. Αυτό το επίπεδο παρακολούθησης δείχνει ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την υπόσχεσή μας. Δεν αρκούμαστε απλώς στα λόγια, θέλουμε αποτελέσματα στην πράξη. Αυτό διαφοροποιεί τη δέσμευσή μας από πολλές άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες.»