Τράπεζα Πειραιώς: Δύο χρόνια EQUALL με όραμα μια κοινωνία ισότιμων ανθρώπων

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της στρατηγικής Eταιρικής Kοινωνικής Yπευθυνότητας που εφαρμόζει, δημιούργησε το πρόγραμμα EQUALL, αναπτύσσοντας δράσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων. Το πρόγραμμα EQUALL που κλείνει δύο χρόνια επιτυχημένης υλοποίησης, αναπτύσσεται σε τέσσερεις  πυλώνες:

  • Ισότητα των Φύλων
  • Μέριμνα για τα Παιδιά
  • Νέα Γενιά
  • Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

 

Οι δράσεις του EQUALL, που υλοποιούνται σε συνεργασία με φορείς και στο πλαίσιο Συμφώνων Συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς όπως η UNICEF και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, στοχεύουν να συμβάλλουν στην καλλιέργεια της κουλτούρας της συμπερίληψης, στη δημιουργία ίσων ευκαιριών και στον περιορισμό των πολλαπλών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν ευάλωτα άτομα και κοινωνικές ομάδες. Οι δράσεις του EQUALL σχεδιάζονται με στόχο την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την επαγγελματική εξέλιξη, την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Μέχρι σήμερα, από τις δράσεις του προγράμματος EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων, έχουν ωφεληθεί πάνω από 5.200 άτομα και μέχρι το τέλος του 2025 το πρόγραμμα στοχεύει να υποστηρίξει συνολικά:

 

  • Πάνω από 2.900 γυναίκες στον πυλώνα της Ισότητας των Φύλων
  • Πάνω από 10.000 παιδιά στον πυλώνα της Μέριμνας για τα Παιδιά
  • Πάνω από 12.000 νέες και νέους στον πυλώνα της Νέας Γενιάς
  • Πάνω από 500 άτομα στον πυλώνα των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων

Η Τράπεζα Πειραιώς, με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και επιδιώξεις, θα συνεχίσει με συνέπεια και υπευθυνότητα να

δημιουργεί θετικό αντίκτυπο, επιστρέφοντας με απτά οφέλη για την κοινωνία, μέρος της αξίας που δημιουργεί.