Κομισιόν: 337 αιτήσεις για νέα έργα τεχνολογιών μηδενικών εκπομπών ρύπων στο Ταμείο Καινοτομίας

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2023 για το Ταμείο Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποβλήθηκαν 337 αιτήσεις από 27 χώρες για νέα έργα τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών. Οι προτάσεις αυτές τώρα θα αξιολογηθούν, ώστε να εκτιμηθεί αν μπορούν να χρηματοδοτηθούν με τα κονδύλια ύψους 4 δισ. ευρώ που έχουν καταστεί διαθέσιμα από έσοδα του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ). Ο μεγάλος αριθμός των αιτήσεων επιβεβαιώνει τον καίριο ρόλο του Ταμείου Καινοτομίας στη στήριξη της ανάπτυξης των τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών στην ΕΕ και τη μείωση των εκπομπών ρύπων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει κατά πολύ τα διαθέσιμα κονδύλια, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρηματοδοτηθούν όλα τα έργα από την εν λόγω προκήρυξη. Έχουν υποβληθεί 204 προτάσεις για ενεργοβόρες βιομηχανίες, που αφορούν μεταξύ άλλων τη δέσμευση, τη χρήση και την αποθήκευση άνθρακα· 64 για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 35 για αποθήκευση ενέργειας· και 34 για την κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων, αεροπορικών και οδικών μεταφορών.