ΕΕ: Απαγόρευση διάθεσης προϊόντων καταναγκαστικής εργασίας

Απαγορεύεται η πώληση, η εισαγωγή και η εξαγωγή αγαθών στην ΕΕ, τα οποία παράγονται με καταναγκαστική εργασία, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό που ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο.

Οι νέοι κανόνες δίνουν τη δυνατότητα στις αρχές των κρατών μελών και στην Επιτροπή να ερευνούν ύποπτα αγαθά, αλυσίδες εφοδιασμού και κατασκευαστές. Εάν ένα προϊόν βρίσκεται ότι έχει κατασκευαστεί με χρήση καταναγκαστικής εργασίας, δεν θα μπορεί πλέον να πωλείται στην ΕΕ (ακόμη και στο διαδίκτυο) και οι αποστολές του θα σταματούν στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έρευνες

Οι αποφάσεις για τη διερεύνηση καταγγελιών θα βασίζονται σε τεκμηριωμένες και επαληθεύσιμες πληροφορίες που μπορούν να ληφθούν, για παράδειγμα, από διεθνείς οργανισμούς, συνεργαζόμενες αρχές ή μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Θα λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες κινδύνου και κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας της καταναγκαστικής εργασίας που επιβάλλεται από κρατικές αρχές σε ορισμένους οικονομικούς τομείς και γεωγραφικές περιοχές.

Οι κατασκευαστές των σχετικών προϊόντων θα πρέπει να αποσύρουν τα προϊόντα από την αγορά της ΕΕ και να τα δωρίσουν, να τα ανακυκλώσουν ή να τα καταστρέψουν, ενώ θα γίνεται να επιβληθούν πρόστιμα σε μη συμμορφούμενες εταιρείες. Ωστόσο, τα αγαθά θα επαναδιτίθενται στην αγορά, εάν η εταιρεία εξαλείψει την καταναγκαστική εργασία από τις αλυσίδες εφοδιασμού της.

Η εισηγήτρια για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, Maria-Manuel Leitão-Marques (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία), δήλωσε: «Σήμερα, σε όλο τον κόσμο, 28 εκατομμύρια άνθρωποι είναι αιχμάλωτοι στα χέρια διακινητών και κρατών που τους αναγκάζουν να εργάζονται με ελάχιστη ή καθόλου αμοιβή. Η Ευρώπη δεν μπορεί να διατείνεται ότι εξάγει τις αξίες της όσο εισάγει προϊόντα που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει επιτέλους νομοθεσία για την απαγόρευση τέτοιων προϊόντων από την αγορά της αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα αυτής της νομοθετικής περιόδου και μια νίκη για τις προοδευτικές δυνάμεις.»

Η εισηγήτρια για την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, Samira Rafaela (Renew, Ολλανδία), δήλωσε: «Πρόκειται για μια ιστορική ημέρα. Έχουμε πλέον εγκρίνει μια πρωτοποριακή νομοθεσία για την καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας παγκοσμίως. Ο κανονισμός αυτός ενισχύει την ενωσιακή και διεθνή συνεργασία, μετατοπίζει την ισορροπία ισχύος από τους εκμεταλλευτές στους καταναλωτές και στους εργαζομένους και προσφέρει δυνατότητες αποζημίωσης στα θύματα. Ανακατευθύνει επίσης τις εμπορικές πολιτικές σε ένα πιο πράσινο και δικαιότερο μέλλον.»

Επόμενα βήματα

Ο κανονισμός εγκρίθηκε με 555 ψήφους υπέρ, 6 κατά και 45 αποχές.

Το κείμενο πρέπει τώρα να λάβει τελική επίσημη έγκριση και από το Συμβούλιο. Στη συνέχεια, ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα και οι χώρες της ΕΕ πρέπει να αρχίσουν να τον εφαρμόζουν μέσα σε 3 χρόνια.