Η bluegr Hotels & Resorts για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη δεκάδα των Best Workplaces Hellas 2024

Η bluegr Hotels & Resorts διακρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη λίστα με τα 10 καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα, Best Workplaces Hellas 2024, στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων (>250 εργαζόμενοι) η οποία συντάσσεται από τον διεθνή οργανισμό Great Place to Work® Hellas και αναδεικνύει τις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται και στη δεκάδα της λίστας Best Workplaces™ for Women Hellas, κατακτώντας την τρίτη θέση.

Η δημιουργία της λίστας Best Workplaces™ πραγματοποιείται μέσα από μια μεθοδική και διεξοδική διαδικασία, η οποία βασίζεται στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον, γεγονός που αποδεικνύει για άλλη μια χρονιά το μοναδικό εργασιακό κλίμα και τις επιτυχημένες εργασιακές πρακτικές της bluegr.

Η bluegr αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο αναφοράς τόσο για την αριστεία στη φιλοξενία όσο και για το εργασιακό της περιβάλλον, έχοντας καθιερώσει καινοτόμα προγράμματα, ενέργειες και θεσμούς επιβράβευσης του προσωπικού της, τα οποία μέσω της φιλοσοφίας και της στρατηγικής τους αντανακλούν πλήρως την κουλτούρα της εταιρείας. Ο προσανατολισμός της εταιρείας στρέφεται και σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, καθώς και σε πρωτοβουλίες για τις τέχνες και τον πολιτισμό. Η κατάταξη της bluegr στη λίστα Best Workplaces™ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, υποδεικνύει με ουσιαστικό τρόπο το ειλικρινές ενδιαφέρον για το προσωπικό και τις επιτυχημένες προσπάθειές της για ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον που εμπνέει την καινοτομία και την αριστεία σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα, η κατάκτηση της τρίτης θέσης στη λίστα «Best Workplaces™ for Women Hellas», επιστεγάζει τις προσπάθειες της εταιρείας για παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζομένους της ανεξαρτήτως φύλου, και για ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής.

Στη bluegr απασχολούνται 500 και πλέον εργαζόμενοι, οι οποίοι μέσα από τον επαγγελματισμό, την εμπειρία, την αφοσίωση και το ήθος τους, δηλώνουν περήφανοι πρεσβευτές της φιλοξενίας, και με το πάθος και το μεράκι τους συμβάλλουν στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα της εταιρείας.