Public Group: Αύξηση 21% στα μπόνους των εργαζομένων το 2023

Το Public Group επενδύει στρατηγικά για να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα καινοτόμων εταιρειών γύρω από τον πυρήνα του Omnichannel Retail, με στόχο την παροχή συναρπαστικών εμπειριών για τους πελάτες που τροφοδοτούνται από τη λειτουργική αριστεία. Φέρνει κοντά την τεχνολογία, το ταλέντο και την επιχειρηματικότητα για να δημιουργήσει αξία στην ελληνική αγορά και κοινωνία.

Με γνώμονα την ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου όπου η επιχειρηματική στρατηγική δημιουργεί αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη υπό το κοινό αίσθημα ευθύνης και τον αντίκτυπο της λήψης αποφάσεων το Public Group εισάγει το νέο “Employee Value Proposition” με μήνυμα: “Leave your mark in our story”!

To νέο EVP αποτελεί την πρόταση αξίας προς όφελος των ανθρώπων του οργανισμού. Η εταιρεία ενισχύει τη σχέση μεταξύ της εταιρείας και των εργαζομένων της, αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας τη σημασία της συμβολής τους. Με αυτήν την πρωτοβουλία, στοχεύει στην ενίσχυση της ανταμοιβής, της ανάπτυξης και της ευημερίας των εργαζομένων της. Μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, ευεξίας και αναγνώρισης, δημιουργείται ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει τη συμπερίληψη, τη διαφορετικότητα, την επιτυχία και την ικανοποίηση των εργαζομένων.

Για το Public Group η Πρόταση Αξίας Εργαζομένου (Employee Value Proposition – EVP) αναδεικνύει το σύνολο των οφελών και ανταμοιβών που προσφέρει η εταιρεία στους εργαζομένους της, με σκοπό να προσελκύσει, να διατηρήσει και να εμπνεύσει τους ανθρώπους της. Σταθερά το Public Group επιβραβεύει κάθε χρόνο τους ανθρώπους της. Για το 2023, τα bonus αυξήθηκαν κατά 21% σε σχέση με το 2022 και διανεμήθηκαν και σε 26% μεγαλύτερη βάση εργαζόμενων σε σχέση με το έτος 2022. Παράλληλα, σημειώθηκε αύξηση κατά 24% στις προαγωγές σε σχέση με το 2022, δίνοντας ευκαιρίες σε ταλέντα να αναπτυχθούν περαιτέρω εντός του οργανισμού. Η καλλιέργεια μιας κουλτούρας που εκτιμά τη συμβολή των ανθρώπων της, ενισχύει τις φιλοδοξίες τους και υποστηρίζει την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη αντανακλάται στη δημιουργία της γενιάς “Orange Gen”. Η γενιά αυτή αποτελείται από περισσότερα από 2.000 άτομα και δεν εστιάζει στο φύλο, στις προτιμήσεις ή στην ηλικία. Υποστηρίζει τη συνεχή εξέλιξη και αγκαλιάζει το διαφορετικό. Πάνω από όλα όμως η “πορτοκαλί αυτή γενιά” σκέφτεται, καινοτομεί και πράττει με γνώμονα τις ανάγκες του πελάτη. Η Orange Gen απολαμβάνει αξία μέσα από τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες που ενισχύουν την κουλτούρα και την ατομική ανάπτυξη:

  • Innovation & Growth: Όλη η ομάδα συμμετέχει σε ένα καινοτόμο οικοσύστημα με δυναμικό σχέδιο ανάπτυξης στον κλάδο του OmniRetail με πρωτοβουλίες που ενισχύουν την καινοτομία, δίνοντάς της την ευκαιρία και τον χώρο να φέρουν ιδέες και προτάσεις που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση του οργανισμού.
  • Personal Development: Πρόγραμμα eLearning σε Νέες Τεχνολογίες και Εργαλεία και δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων με στόχο το κάθε μέλος της ομάδας να έχει την ευκαιρία να αποκτήσει διαφοροποιημένη εμπειρία στο πλαίσιο του προγράμματος Public Group Talent Alliance, Public the Omnichannel Retailer, PublicNEXT κ.λπ.
  • Exciting & Flexible Workplace: Ο Όμιλός μας υιοθετεί τον διασκεδαστικό χαρακτήρα και το ταξίδι της μάρκας Public, προσφέροντας ευελιξία και σύγχρονα μοντέλα εργασίας.
  • Behavioral Health: Γίνονται μέρος μιας κουλτούρας που υποστηρίζει την αυτονομία, το ανήκειν ,την ψυχολογική και οικονομική ασφάλεια και βιωσιμότητα.

Τέλος, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Culture Alignment για την καλύτερη κατανόηση του νέου EVP, έχει σχεδιαστεί μία σειρά ενεργειών που περιλαμβάνουν workshops για τους υπάρχοντες εργαζόμενους και onboarding orientation για τους μελλοντικούς joiners. Το στοχευμένο πρόγραμμα αυτών των εκπαιδευτικών δράσεων στοχεύει στην ενίσχυση των αξιών και των συμπεριφορών, που εκφράζουν  το όραμα της εταιρείας. Η Ηλέκτρα Διαμαντή, Διευθύντρια HR του Public Group αναφέρει: «Στο Public Group, η στρατηγική μας επένδυση στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα αγγίζει όλα τα εμπλεκόμενα μέλη με ένα βιώσιμο τρόπο. Με το νέο EVP, ‘Leave your mark in our story’, ενδυναμώνουμε τη σχέση μας με τους εργαζόμενους, προσφέροντας τους ένα περιβάλλον που προάγει την ανάπτυξη, την ευημερία και τη συνεχή εξέλιξή τους. Αναγνωρίζουμε και επιβραβεύουμε τη συμβολή τους, ενισχύοντας την κουλτούρα μας με προγράμματα εκπαίδευσης, ευεξίας και αναγνώρισης. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε την δική μας γενιά, την Orange Gen, όπου κάθε μέλος αισθάνεται ότι ανήκει, αναπτύσσεται και συμβάλλει στην επίτευξη του οράματός μας και αφήνει το αποτύπωμά του στην ιστορία μας».

Συνοψίζοντας,  το νέο Employee Value Proposition (EVP) αποτελεί τον πυλώνα της πολιτικής για την ενίσχυση της εργασιακής κουλτούρας και την προώθηση της ανάπτυξης των εργαζομένων, προσφέροντας ένα περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, την καινοτομία και την αλληλοϋποστήριξη.