Ποτοποιία Πλωμαρίου: Επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη

Στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας, αποτελεί κοινό στόχο όλων μας ατομικά αλλά και συλλογικά, η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης με σκοπό τη διασφάλιση του μέλλοντος της επόμενης γενιάς.

 

Στην Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, δεσμευόμαστε στη συνεχή βελτίωση των πρακτικών μας σε όλους τους τομείς της παραγωγικής μας διαδικασίας. Η αποσταγματοποιία έχοντας θέσει ως προτεραιότητα η λειτουργία της να γίνεται τηρώντας μια σειρά από περιβαλλοντικούς παραμέτρους, εφαρμόζει τη δική της στρατηγική για το περιβάλλον πραγματοποιώντας μια σημαντική επένδυση σε φωτοβολταϊκά με συνολική ισχύ τα 50Kw καλύπτοντας έτσι μια επιφάνεια των 215 τ.μ.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ποτοποιία προχώρησε πρόσφατα στην εφαρμογή του νέου συστήματος Net Metering που θα καλύπτει περίπου το 10-15% των ετήσιων ενεργειακών αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια ενώ θα φτάνει έως και 45% με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγγυήσεως προέλευσης. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία έχει ήδη εφαρμοστεί με σημαντικά αποτελέσματα και περιβαλλοντικά οφέλη.

 

Με την αυτό-παραγωγή εξοικονομούνται 2,4 τόνοι ισοδύναμου άνθρακα και αποφεύγονται 2,9 τόνοι CO₂, ενώ σημαντική είναι και η ισοδυναμία φύτευσης που προκύπτει και είναι 4 δέντρα κάθε μήνα!

 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής τη Ποτοποιίας για βιώσιμη ανάπτυξη, η συγκεκριμένη επένδυση περιλαμβάνει και αρκετές ακόμα σημαντικές ενέργειες με βασική  την αντικατάσταση 100% του φωτισμού στο αποστακτήριο με LED καθώς και τη χρήση ηλιακών πάνελ που θερμαίνουν το νερό.

 

Την ίδια ώρα, η αποσταγματοποιία εφαρμόζει κανόνες για τη ορθή χρήση ενός ακόμα πολύτιμου αγαθού που δεν είναι άλλο από το νερό. Η Ποτοποιία δρομολόγησε τις απαραίτητες ενέργειες που στόχο είχαν να συμβάλουν τόσο στην εξοικονόμηση του νερού αλλά και στη επαναχρησιμοποίηση του. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε το 2023 να μειώσει την κατανάλωση νερού κατά 26% σε σύγκριση με το 2021.

 

Ταυτόχρονα η Ποτοποιία Πλωμαρίου υλοποιεί δράσεις που αφορούν και τους υπόλοιπους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η χρήση συσκευασιών που είναι από ανακυκλωμένη πρώτη ύλη αλλά είναι και ανακυκλώσιμες. Στους άμεσους στόχους της είναι η μείωση του βάρους των συσκευασιών και η μετάβαση σε πιο φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Επίσης, για τον περιορισμό των ρύπων έχει εφαρμόσει την μεταφορά εργαζομένων με κοινά μέσα μεταφοράς προκειμένου να μειωθούν οι αυτόνομες μετακινήσεις. Παράλληλα, η Ποτοποιία είναι ενεργό μέλος της ΕΕΑΑ (Εθνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης) και με την χρηματική της συνεισφορά όλα αυτά τα χρόνια, έχει χρηματοδοτήσει την αγορά 4.330 μπλε κάδους ή 9 οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμων συσκευασιών.

 

Σαφώς, το πιο πολύτιμο μέλος σε αυτή την προσπάθεια της εταιρείας για το βέλτιστο αποτύπωμά της στην κοινωνία και το περιβάλλον, είναι οι άνθρωποί της. Η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης στηρίζει την τοπική κοινωνία και απασχολεί 69 εργαζόμενους στο Πλωμάρι της Λέσβου κάτι που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής, φροντίζοντας παράλληλα για την ασφάλεια και την ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού της.

 

Ο κος Ν. Καλογιάννης Πρόεδρος της Ποτοποιίας δηλώνει: «Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί άρρηκτο μέρος της στρατηγικής μας. Επενδύουμε συστηματικά σε ενέργειες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ θέτουμε ετήσιους μετρήσιμους στόχους για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας».