ΖΑΝΑΕ: Συμμετείχε σε δύο αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας

Η ΖΑΝΑΕ, πάντα ευαισθητοποιημένη στις ανάγκες των συνανθρώπων μας, συμμετείχε πρόσφατα σε δύο αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στη Μαδαγασκάρη, σε συνεργασία με την Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Βορείου Ελλάδος. Η εταιρεία απέστειλε συνολικά περισσότερες από 3.500 μερίδες φαγητού, με την πολύτιμη υποστήριξη της Αδελφότητας Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής. Η συμμετοχή της ΖΑΝΑΕ σε αυτή την πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που η εταιρεία έχει θέσει ως προτεραιότητα. Μέσω τέτοιων δράσεων, η ΖΑΝΑΕ επιβεβαιώνει την αφοσίωσή της στην κοινωνική αλληλεγγύη και την έμπρακτη στήριξη των ευάλωτων πληθυσμών.