Πειραιώς: Στηρίζει τη θερμοκηπιακή γεωργία με μια νέα σειρά συμβουλευτικών και χρηματοδοτικών λύσεων

Η Πειραιώς, σταθερή στη στρατηγική επιλογή της για τη στήριξη και ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης του αγροτικού τομέα, ανακοινώνει τη νέα της πρωτοβουλία για την υποστήριξη των επενδύσεων εκσυγχρονισμού και εγκατάστασης νέων θερμοκηπίων, προσφέροντας μια εξειδικευμένη σειρά συμβουλευτικών και χρηματοδοτικών λύσεων.

Σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή καθιστά επιτακτική την ανάγκη για αγροτικές δραστηριότητες με υψηλή ανθεκτικότητα στα ακραία καιρικά φαινόμενα, η παραγωγή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με αυξημένη προστιθέμενη αξία και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές αποτελεί προτεραιότητα.

 

Ο εκσυγχρονισμός των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και η δημιουργία νέων συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής, του αγροτικού εισοδήματος, των εξαγωγών, τη βιώσιμη ανάπτυξη, επηρεάζοντας θετικά, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και την απασχόληση.

 

Η Πειραιώς με στόχο την υποστήριξη και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης του αγροτικού τομέα, δημιούργησε αποκλειστικά για τις θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που προσφέρει λύσεις στους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους κατασκευαστές, τους εισαγωγείς εξοπλισμού και τους επενδυτές θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και χρηματοδοτήσεων / εγγυοδοτήσεων  για:

 

  • Την εγκατάσταση νέων θερμοκηπιακών μονάδων.
  • Τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση υφιστάμενων θερμοκηπιακών μονάδων με νέο εξοπλισμό (π.χ. κεφαλή υδρολίπανσης, σύστημα ελέγχου κλίματος, συστήματα εξαερισμού/θέρμανσης/δροσισμού, κ.λπ.).
  • Τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) στη θερμοκηπιακή μονάδα, μέσω εξειδικευμένων προϊόντων για την ενεργειακή της αυτονομία.
  • Τη δημιουργία συμπληρωματικών υποδομών (π.χ. ψυκτικοί θάλαμοι, συστήματα συσκευασίας και ιχνηλασιμότητας κ.τ.λ.).

 

Η πρωτοβουλία αυτή της Πειραιώς ανταποκρίνεται στη δέσμευση για την ολοκληρωμένη στήριξη ενός βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου στον αγροδιατροφικό τομέα της χώρας, την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων και την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισής τους.