ΕΕ: Επιμερισμός του κόστους υπεράκτιων αιολικών έργων

Το 10ο Φόρουμ Ενεργειακών Υποδομών εγκαινιάζεται σήμερα στην Κοπεγχάγη της Δανίας, παρουσία της Επιτρόπου Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον, η οποία θα εκφωνήσει ομιλία κατά την εναρκτήρια συνεδρία.

Στην ομιλία της το απόγευμα, η Επίτροπος θα παρουσιάσει  τις νέες κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν σήμερα σχετικά με τα συνεργατικά επενδυτικά πλαίσια για τα υπεράκτια ενεργειακά έργα. Η πλήρης ομιλία θα καταστεί αργότερα διαθέσιμη εδώ. Με το εν λόγω έγγραφο καθοδήγησης, το οποίο απευθύνεται στα κράτη μέλη, η Επιτροπή παρέχει σαφήνεια σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο επιμερισμού του κόστους ανάπτυξης υπεράκτιων έργων καθαρής ενέργειας. Βοηθάει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τους διαχειριστές συστημάτων στην προσπάθειά τους να επιτύχουν τους περιφερειακούς στόχους τους για τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το έγγραφο καθοδήγησης προβλεπόταν στον κανονισμο ΔΕΔ-Ε και αποτελεί μια ακόμη απτή συνέχεια του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ για τα Δίκτυα.

Το ετήσιο Φόρουμ Ενεργειακών Υποδομών συνδιοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Κλίματος, Ενέργειας και Επιχειρήσεων της Δανίας. Συγκεντρώνει εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, φορείς υλοποίησης έργων, ρυθμιστικές αρχές, εταιρείες ενέργειας, ΜΚΟ και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και της χρηματοδοτικής κοινότητας, προκειμένου να συζητήσουν τις προκλήσεις του εκσυγχρονισμού των ενεργειακών υποδομών της Ευρώπης για τη διασφάλιση μιας λειτουργικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

Οι συζητήσεις φέτος θα εστιάσουν στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ για τα Δίκτυα, το οποίο παρουσίασε πέρυσι η Επιτροπή με στόχο τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας να λειτουργούν αποτελεσματικότερα και να αναπτυχθούν περαιτέρω και ταχύτερα, καθώς η ΕΕ επιδιώκει να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις σχετικά με την ανάπτυξη υποδομών υδρογόνου, οι οποίες στηρίζουν τους στόχους της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του σχεδίου REPowerEU.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση την πρώτη ημέρα του Φόρουμ στο κανάλι της ΓΔ ENER στο YouTube.

Περισσότερες πληροφορίες για τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τα συνεργατικά επενδυτικά πλαίσια για υπεράκτια ενεργειακά έργα είναι διαθέσιμες εδώ.