Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε.: Υιοθετεί μη αποσπώμενα πώματα στις συσκευασίες του χαρτοφυλακίου της

Η εταιρία Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε. ξεκίνησε μέσα στον Ιούνιο 2024 την εφαρμογή μη αποσπώμενων πωμάτων στα φυσικά μεταλλικά νερά ΣΕΛΙ και ΔΙΟΣ (από αρχές Ιουλίου), μέσα στα πλαίσια των επιταγών της Κυκλικής Οικονομίας και ευθυγραμμιζόμενη πλήρως με τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, αλλά και την αντίστοιχη Ελληνική Νομοθεσία. Η εφαρμογή αφορά σε όλες τις συσκευασίες PET 0,5λ, 1λ & 1,5λ, οι οποίες και είναι 100% ανακυκλώσιμες.

Τα νέα, μη αποσπώμενα καπάκια είναι πρακτικά στη χρήση τους, ενώ προσδίδουν ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια και υγιεινή στην κατανάλωση του προϊόντος, καθώς ανοίγουν και ξανακλείνουν χωρίς να αποσπώνται από τις φιάλες.

Τα μη αποσπώμενα καπάκια παραμένουν πάνω στα μπουκάλια, κι έτσι, και με τη συμβολή και συμμετοχή των καταναλωτών, καθώς και των συστημάτων συλλογής και ανακύκλωσης, μπορούν να συλλέγονται και να ανακυκλώνονται μαζί, αυξάνοντας την ανακύκλωση και ενισχύοντας την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο σεβασμός προς το περιβάλλον και η προστασία της φύσης αποτελούν αδιαμφισβήτητες αρχές για τη Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε., που έχει δεσμευτεί να ενεργεί αδιάλειπτα στα πλαίσια της βιωσιμότητας και της αειφορίας, εφαρμόζοντας τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας σε κάθε της δράση.