Νέα διοίκηση στο συμβούλιο του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ) παραμένει ο πρωτοπόρος φορέας της επιχειρηματικότητας στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, διαμορφώνοντας στρατηγικές, πολιτικές και στοχευμένες παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και προωθούν την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024.

Στη φετινή Γενική Συνέλευση του ΒΙΑΝ εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2024-2026.  Στην πρώτη του συνεδρίαση το νέο ΔΣ ανακήρυξε ως Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Αλεξόπουλο, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της HELLENiQ ENERGY, ο οποίος διαδέχεται τον κ. Ανδρέα Σιάμισιη μετά από τρία χρόνια επιτυχημένης θητείας στη θέση του Προέδρου του ΒΙΑΝ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής 

 

Πρόεδρος

Αλεξόπουλος Γεώργιος [HELLENiQ ENERGY]

 

Αντιπρόεδρος

Μυλωνογιάννης Γεώργιος [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

 

Γραμματέας

Πανιάρας Ιωάννης [ΤΙΤΑΝ]

 

Ταμίας

Ξηρογιάννης Γεώργιος [ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών]

 

Μέλη

Δενδρινός Ευγένιος [ΤΕΜΕΣ]

Κεφάλας Αθανάσιος [IMERYS]

Μπρουμίδης Χαράλαμπος [VODAFONE]

Παπαδόπουλος Δημήτριος [METLEN Energy & Metals]

Εμμανουηλίδης Νικόλαος [NESTLE ΕΛΛΑΣ]

Πολυχρονόπουλος Αθανάσιος [POLYECO]

Σκιαδάς Παναγιώτης [ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ].

Ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης τόνισε: «Ευχαριστώ θερμά τα μέλη του ΔΣ του ΒΙΑΝ, την αφοσιωμένη ομάδα των στελεχών μας, καθώς και όλες τις εταιρείες-μέλη μας και τον ΣΕΒ. Κατά τη χρονιά που πέρασε, φέραμε σημαντικά επιτεύγματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, που ωφέλησαν τις επιχειρήσεις και βελτίωσαν τη δυνατότητα προσαρμογής τους. Ενδεικτικά, οι βελτιώσεις στην υποβολή εκθέσεων για τον Κλιματικό Νόμο, η συμβολή στην επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, και η προτεραιότητα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας στην Ελλάδα και στη συγκράτηση του κόστους ενέργειας. Παράλληλα, δημιουργήθηκε η Ομάδα Εργασίας για την Κυκλική Οικονομία και ξεκίνησε καμπάνια ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων σε θέματα φύσης και βιοποικιλότητας.  Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να προάγουμε την ενεργειακή και κλιματική μετάβαση, να ενισχύουμε την κυκλική οικονομία και να προωθούμε την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αυτές οι δράσεις είναι απαραίτητες για την προετοιμασία και θωράκιση της επιχειρηματικής κοινότητας απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος. Η δέσμευσή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι πιο ισχυρή από ποτέ».

Ο νέος Πρόεδρος του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά και υψηλό αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω τα καθήκοντα του Προέδρου του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Διαχρονικά, το ΒΙΑΝ έχει αναλάβει καθοριστικό ρόλο στον δημόσιο διάλογο, προωθώντας πολιτικές και δράσεις που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται και να πρωτοπορούν στις απαιτήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης.  Για το μέλλον, κυρίαρχος στόχος του ΒΙΑΝ αποτελεί η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού κατά την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το ΒΙΑΝ θέτει ως προτεραιότητες τη μείωση του κόστους ενέργειας, την υιοθέτηση ρεαλιστικών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα, καθώς και την επιτάχυνση της μετάβασης των επιχειρήσεων στην κυκλική οικονομία και την ανάδειξη της σημασίας υιοθέτησης κριτηρίων ESG. Έχω τη βεβαιότητα ότι όλοι μαζί θα το καταφέρουμε».

 

Ποιος είναι ο Γιώργος Αλεξόπουλος

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Nέων Δραστηριοτήτων.

Είναι υπεύθυνος για τον στρατηγικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τις δραστηριότητες Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, και Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών καθώς και την εκπροσώπηση του Ομίλου σε διεθνείς οργανισμούς. Συμμετέχει στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Εταιριών Παραγωγής Καυσίμων (European Fuel Manufacturers Association) ως τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος από το 2012.  Είναι στέλεχος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY από το 2007.

Κατείχε την θέση του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης σε διεθνή όμιλο επιχειρήσεων (SETE S.A.) με έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας, από το 1998 μέχρι το 2006, έχοντας παράλληλα την ευθύνη παρακολούθησης του ενεργειακού χαρτοφυλακίου του ομίλου.

Προηγουμένως διατέλεσε στέλεχος, σε διάφορες τεχνικές και επιτελικές θέσεις, των εταιριών Stone & Webster, Molten Metal Technology, Merck, Dow Corning, Dow Chemical στις Η.Π.Α. μεταξύ 1993 και 1997.

Είναι κάτοχος πτυχίου MBA (1998) από το Harvard Business School και πτυχίων M. Sc. (1993) and B.Sc. (1992) in Chemical Engineering από το Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ).