Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ: Δράσεις για την Ασφάλεια & την Υγιεινή των εργαζομένων

Η Μιχαήλ Αραμπατζής ΑΒΕΕ-Ελληνική Ζύμη, αναγνωρίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό ως τη ραχοκοκαλιά της εταιρίας, ενισχύει δράσεις με στόχο την πρόληψη, την υγεία και την εκπαίδευση του προσωπικού. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Αυτό σημαίνει Φροντίδα» για τους εργαζόμενους ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο η δράση «Μήνας Ενημέρωσης & Πρόληψης για την Ασφάλεια και Υγιεινή όλων μας». Συγκεκριμένα, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας πραγματοποιήθηκαν 721 ιατρικές εξετάσεις καθώς και σεμινάριο παροχής Πρώτων Βοηθειών διάρκειας 112 ωρών. Επιπλέον, διεξήχθησαν σεμινάρια σε θέματα Ασφάλειας & Υγιεινής εργαζομένων, Ασφάλειας & Ποιότητας προϊόντων καθώς και σεμινάρια στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Βία και την Παρενόχληση.

 

Στη Μιχαήλ Αραμπατζής ΑΒΕΕ οραματιζόμαστε έναν κόσμο όπου οι επιχειρήσεις αποτελούν δύναμη θετικής αλλαγής και δημιουργούν αξία στους εργαζόμενους με ουσιαστικές δράσεις. Συνεχίζουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες στήριξης τους και να επενδύουμε σε ένα βιώσιμο εργασιακό περιβάλλον.