ΕΚΕ & τηλεπικοινωνίες

Οι εταιρείες του χώρου των τηλεπικοινωνιών συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον ευαισθητοποιημένων όσον αφορά τη φιλοσοφία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Παράλληλα, λόγω του σημαντικού μεγέθους τους και της καθημερινής επαφής τους με μεγάλο αριθμό συνδρομητών, η κοινή γνώμη διατηρεί υψηλές προσδοκίες από αυτές και σε επίπεδο Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι πλέον ένα trend. Υπάρχουν πλέον, όχι δείγματα αλλά απτά στοιχεία και αποδείξεις τα οποία δείχνουν πως και στη χώρα μας οι καλές πρακτικές και οι ενέργειες για το κοινωνικό σύνολο έχουν αρχίσει να εντάσσονται στον επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Η συγκεκριμένη κίνηση δεν αποτελεί απλά τάση αλλά πραγματικότητα, καθώς ειδικά οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας μας έχουν ήδη διαμορφωμένη πολιτική ΕΚΕ και έχουν ήδη προχωρήσει σε πολλές και ουσιαστικές υλοποιήσεις. Είναι γεγονός επίσης, πως η εξάπλωση και η αφομοίωση της αναγκαιότητας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δεν προχωρά όσο γρήγορα θα μπορούσε, αλλά για τη συγκεκριμένη εξέλιξη ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η βαθιά και παρατεταμένη οικονομική ύφεση που βιώνει η χώρα μας.

Παρά την ύφεση και τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει αυτή επιφέρει τόσο στην καταναλωτική δύναμη όσο και στις εταιρικές επιδόσεις, οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης φαίνεται πως κερδίζουν συνεχώς έδαφος, τόσο στον επιχειρηματικό σχεδιασμό όσο και στην καταναλωτική αποδοχή. Ειδικότερα, ο χώρος των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στη χώρα μας δείχνει τα τελευταία χρόνια να έχει κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό τόσο την έννοια όσο και τον αντίκτυπο των «καλών» πρακτικών και αυτό μοιραία έχει και τον ανάλογο απόηχο στο καταναλωτικό κοινό.

Για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, η ΕΚΕ δεν αποτελεί άσκηση δημοσίων σχέσεων ούτε άλλο ένα μέσο αυτοδιαφήμισης. Αντίθετα με τις πρακτικές και τις ενέργειες που υλοποιούν στο σύνολό τους, δείχνουν πως οι δραστηριότητες με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον αλλά και το συλλογικό καλό, αποτελούν δέσμευση και έχουν σαν γνώμονα την ικανοποίηση πραγματικών αναγκών.

Στο παρόν αφιέρωμα απευθυνθήκαμε στις εταιρείες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ζητώντας τους να τοποθετηθούν αναφορικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ειδικότερα τους ζητήσαμε να μας μιλήσουν για τη στρατηγική που ακολουθούν η καθεμία ξεχωριστά αναφορικά με ζητήματα εταιρικής υπευθυνότητας αλλά και πόσο πολύ έχουν επηρεαστεί οι στρατηγικές και ο σχεδιασμός τους από την παρατεταμένη και βαθιά ύφεση που βιώνει η ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Σταυρούλα Αγγελοπούλου

Υποδιευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου ΟΤΕ

Η Εταιρική Υπευθυνότητα «αγκαλιάζει» το σύνολο της λειτουργίας μας

Ο OTE και η COSMOTE εφαρμόζουν μια κοινή στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας, με στόχο η Εταιρική Υπευθυνότητα να αγκαλιάζει το σύνολο της επιχειρηματικής μας λειτουργίας. Τα προγράμματα και οι δράσεις μας είναι δομημένα πάνω στους άξονες: Κοινωνία, Περιβάλλον, Αγορά και Εργαζόμενοι, όμως πάντα καθορίζονται από τις τρέχουσες ανάγκες της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας, ο ΟΤΕ και η COSMOTE, ταυτόχρονα με την επιχειρησιακή τους ανάπτυξη, συνεχίζουν αδιάλειπτα την υποστήριξη των ευπαθέστερων ομάδων του πληθυσμού, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Ενδεικτικά να αναφερθώ στο πρόγραμμα των Υποτροφιών ΟΤΕ – COSMOTE για πρωτοετείς φοιτητές, που έχει ξεκινήσει από το 2002, έχοντας έως σήμερα υποστηρίξει περισσότερους από 380 νέους στο ξεκίνημα των σπουδών τους, με περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ.

Επίσης, για δεκατέσσερα χρόνια ο ΟΤΕ και η COSMOTE έχουν υποστηρίξει περισσότερες από 35 μη κυβερνητικές οργανώσεις για το παιδί, με πάνω από 5 εκατ. ευρώ και έχουν συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης παιδιών που έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα.

Χριστίνα Γερονικόλα

Corporate Communications Director, hellas online

Στηρίζουμε με συνέπεια καλές πρακτικές

Η στρατηγική ΕΚΕ της hellas online αφορά στη δημιουργία μιας πλατφόρμας που υποστηρίζει δράσεις που «πάνε την Ελλάδα μπροστά». Προσπαθούμε να στηρίζουμε με συνέπεια καλές πρακτικές που εναρμονίζονται με τις αξίες και τη στρατηγική της εταιρείας (οικονομία – καινοτομία – εξυπηρέτηση) και αφορούν 3 βασικούς άξονες: εκπαίδευση, τεχνολογία, κοινωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι υποτροφίες που παρέχονται σε νέους ανθρώπους για μεταπτυχιακές σπουδές σε νέες τεχνολογίες στο ΑΙΤ και η στήριξη στο «Χαμόγελο του Παιδιού», που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τεχνολογικές παροχές που εξυπηρετούν την εφαρμογή του AMBER ALERT, μειώνοντας δραστικά το χρόνο που απαιτείται για να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί διάσωσης ενός χαμένου παιδιού.

Στην hellas online έχουμε μάθει εξ απαλών ονύχων να λειτουργούμε σε ένα δύσκολο περιβάλλον, καθώς η ευρυζωνική αγορά αναπτύχθηκε σε συνθήκες ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Η δύσκολη οικονομική συγκυρία έχει περιορίσει μεν τους πόρους που θα θέλαμε να διαθέσουμε για την υλοποίηση των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας, αλλά από την άλλη μεριά μάς ώθησε να εστιάσουμε στην ουσία των πραγμάτων και να αναζητήσουμε ενέργειες που δίνουν αξία, βάζουν τα θεμέλια για την επόμενη μέρα και θα δημιουργήσουν ένα θετικό επιχειρηματικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Γρηγόρης Κατσογιάννης

Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας Forthnet

Η ΕΚΕ είναι η ευθύνη που μας αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον

Για τη Forthnet η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν αποτελεί άσκηση δημοσίων σχέσεων ούτε άλλο ένα μέσο αυτοδιαφήμισης. Για εμάς αποτελεί δέσμευση η ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες με επίκεντρο τον άνθρωπο και στηρίζουμε προσπάθειες που σχεδιάζονται και υλοποιούνται με γνώμονα πραγματικές ανάγκες του πολίτη. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η ευθύνη που μας αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Στη Forthnet πιστεύουμε πολύ σε συνέργειες κοινωνίας και επιχειρήσεων. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη της επιχειρηματικής
δραστηριότητας επιτυγχάνεται και μέσα από τη συμβολή μας στην αύξηση του κοινωνικού κεφαλαίου. Στο πλαίσιο του ρόλου μας ως υπεύθυνος «πολίτης» απέναντι στην κοινωνία, αναπτύσσουμε και βρισκόμαστε πάντα πλάι σε ενέργειες και σε πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, όπως κάναμε για παράδειγμα με την ενέργεια «Η
Nova προσφέρει στα παιδιά» και μέσα από την 4ετή πλέον στήριξή μας στη «Γραμμή Ζωής».

Η παρούσα οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας, όπου η κοινωνική συνοχή διαρρηγνύεται, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη καθίσταται πλέον κάτι περισσότερο από αναγκαιότητα και οφείλει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και της καθημερινής πρακτικής των εταιρειών. Οι υπεύθυνες εταιρείες οφείλουν σήμερα, περισσότερο από ποτέ, να αφουγκράζονται και να ευαισθητοποιούνται στις κοινωνικές ανάγκες, αναλαμβάνοντας δράσεις και πρωτοβουλίες.

Γιώργος Τσαπρούνης

Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων WIND Ελλάς

Δέσμευσή μας μια καλύτερη κοινωνία και ένα καθαρότερο περιβάλλον

«Ως κεντρικός πυλώνας, η στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας που ακολουθεί η WIND, έχει ως πρωταρχικό στόχο να συνδέσει τις λειτουργίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας με τη δέσμευσή μας για μια καλύτερη κοινωνία και ένα καθαρότερο περιβάλλον. Αυτή είναι μια στρατηγική η οποία έχει αποδειχτεί επιτυχής μέχρι σήμερα και την οποία θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

Σε αυτό το πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ αναπτύσσουμε δράσεις που αφορούν στους άξονες στους οποίους επικεντρωνόμαστε: τo περιβάλλον, την κοινωνία, την αγορά και τους εργαζόμενους. Για τη WIND, ανέκαθεν, η Εταιρική Υπευθυνότητα δεν αποτελούσε μία απλή επιλογή ή υποχρέωση, αλλά περισσότερο μία προτεραιότητα ενταγμένη στην ευρύτερη στρατηγική της επιχείρησης.

Σε μια εποχή όπου οι διαθέσιμοι πόροι περιορίζονται, ενώ παράλληλα οι ανάγκες των συνανθρώπων μας και της ευρύτερης κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε αυξάνονται, στη WIND Ελλάς πιστεύουμε ότι οι εταιρείες του τηλεπικοινωνιακού χώρου μπορούν και πρέπει να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο στο θέμα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, αλλά και να είναι ο μοχλός για ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών και σε άλλους επιχειρηματικούς κλάδους.

Ως εκ τούτου, η δραστηριοποίησή μας συμπεριλαμβάνει προσφορά στην αγορά υπεύθυνων προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό να καλύψουμε σημαντικές κοινωνικές ανάγκες, ενημέρωση των πολιτών για να υιοθετήσουν μια υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον, ενεργοποίηση των ανθρώπων μας να συμμετέχουν σε δράσεις και να αναπτύσσουν εθελοντική προσφορά και υποστήριξη
ΜΚΟ και οργανισμών που έχουν ως κύριο ρόλο την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη των ανθρώπων και κυρίως των παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη.

Ναυσικά Ζευγώλη

Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνεισφοράς Vodafone

Απαντάμε στις σημερινές προκλήσεις παραμένοντας προσηλωμένοι στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στη Vodafone έχουμε στόχο να ανταποκρινόμαστε ουσιαστικά στις σημερινές προκλήσεις, παραμένοντας προσηλωμένοι στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο βασικός άξονας στον οποίο κινούμαστε είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας, ενώ παράλληλα, σε συνεργασία με έγκριτους φορείς και ιδρύματα, εφαρμόζουμε ολοκληρωμένα προγράμματα που επικεντρώνονται στο παιδί.

Αξιοποιώντας την τεχνολογία μας, σχεδιάσαμε την εφαρμογή Vodafone Explore Greece, με στόχο να προβάλλουμε την ιστορία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον της Ελλάδας, ώστε να ενισχύσουμε την εικόνα της ως τουριστικού προορισμού, κυρίως σε χώρες του εξωτερικού. Η εφαρμογή ήδη προωθείται στη διεθνή συνδρομητική βάση του Ομίλου Vodafone στην Ευρώπη, προσεγγίζοντας σε ένα αρχικό στάδιο 90 εκατομμύρια συνδρομητές, στηρίζοντας έμπρακτα την εγχώρια οικονομία, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες που βασίζονται στον τουρισμό.

Επιπλέον, στον τομέα της υγείας σχεδιάσαμε και εφαρμόζουμε το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής, που λειτουργεί τα τελευταία 8 χρόνια και παρέχει υψηλού επιπέδου ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν από τον τόπο διαμονής τους. Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε 30 περιοχές σε όλη την Ελλάδα από τη Γαύδο έως τον Έβρο, συμπεριλαμβανομένων 20 ηπειρωτικών και 10 νησιωτικών περιοχών, με στόχο να επεκταθεί σε 100 περιοχές της Ελλάδας.

Παράλληλα, υποστηρίζουμε τα τελευταία 11 χρόνια το έργο των Γιατρών του Κόσμου για τη λειτουργία της Κινητής Παιδιατρικής και Οδοντιατρικής Μονάδας. Μέσα στα 11 χρόνια λειτουργίας της η μονάδα έχει προσφέρει ιατρική περίθαλψη σε περισσότερα από 50.000 παιδιά πανελλαδικά και συνεχίζει. Ταυτόχρονα, στηρίζουμε από το 2005 τα Παιδικά Χωριά SOS με τη δημιουργία των Εργαστηρίων Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης, συμβάλλοντας στο έργο τους μέσα από πληθώρα δράσεων που στόχο έχουν την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παιδιών.

* Αναδημοσίευση από το τεύχος 42 του περιοδικού CSR Review.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here