Χαράσσεται εθνική στρατηγική ΕΚΕ

Ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ, καθώς και στη διατύπωση σαφών θέσεων όσον αφορά τη σε εξέλιξη πρόταση για Οδηγία σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Πιο συγκεκριμένα, έχει αναλάβει την πρωτοβουλία της διαμόρφωσης Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για τις πράσινες προμήθειες, ενώ παράλληλα υλοποιεί δράσεις εκπαίδευσης για την ενημέρωση και κατάρτιση των επιχειρήσεων σε θέματα καλών πρακτικών, κυρίως στον τομέα της αγοράς, σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων, όπως η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η πράσινη επιχειρηματικότητα, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των επιχειρήσεων.

Από την άνοιξη και εν όψει της Οδηγίας, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου έχει διοργανώσει συναντήσεις με τους συναρμόδιους φορείς και από τις συζητήσεις έχει προκύψει πως άμεση προτεραιότητα είναι η δημιουργία Ομάδας Κρούσης -με εμπλεκόμενους φορείς τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εργασίας, Περιβάλλοντος και το Δίκτυο για την ΕΚΕ- η οποία θα κληθεί να καταρτίσει μέχρι το τέλος του 2013 ένα Σχέδιο Δράσης / Στρατηγικής της Ελλάδας για την ΕΚΕ, καθώς και να επικαιροποιήσει την προκήρυξη του Υπουργείου Εργασίας για το έργο: «Μελέτη Πλαίσιο για την ανάδειξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Πυλώνα του Ελληνικού συστήματος Κοινωνικής Προστασίας – Ανάπτυξη Μηχανισμού Θεσμικής Συνεργασίας & Συντονισμού. Εθνικός Οδικός Χάρτης Δράσεων Προτεραιότητας 2013-2016».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here