Υ. Κοσμετάτου: Η εταιρική υπευθυνότητα δεν είναι μόνο ιδέα

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τα «Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ 2013». Η υποβολή συμμετοχών έληξε στις 13 Σεπτεμβρίου. Είστε ικανοποιημένοι με τανταπόκριση του επιχειρηματικού κόσμου στη διοργάνωση; Μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία για τον αριθμό των συμμετοχών;

Είμαστε ευτυχείς από την ανταπόκριση των εταιρειών στο κάλεσμα του ΣΔΕ. Οι 80 συμμετοχές (αυξημένες κατά 16% σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση) επιβεβαίωσαν ότι οι εταιρείες, μέλη και μη μέλη του ΣΔΕ, όχι μόνο είναι   ιδιαίτερα ενεργές στο κομμάτι της Εταιρικής Υπευθυνότητας, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζουν την ανάγκη και υπο στηρίζουν τη διαρκή προσπάθεια του Συνδέσμου για την περαιτέρω διάδοσή της σε άτομα και επιχειρήσεις. Ακόμα ότι οι εταιρείες ενστερνίστηκαν τη διεθνή εξέλιξη που πρώτος ο ΣΔΕ μετέφερε στην Ελλάδα περί της αναγκαιότητας επικοινωνίας των ενεργειών Εταιρικής Υπευθυνότητας, στο πλαίσιο της απαίτησης των καταναλωτών να γνωρίζουν και να αξιολογούν αν και πώς δρουν οι επιχειρήσεις στον τομέα αυτό.

Το γεγονός πως δημιουργήθηκαν δύο κατηγορίες συμμετοχών που αφορούν σε δράσεις Μεγάλων Επιχειρήσεων και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων βοήθησε; Υπήρξε φέτος μεγαλύτερη συμμετοχή από Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις; 

Ο αριθμός συμμετοχών από Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις αυξήθηκε σε σχέση με αυτόν της προηγούμενης διοργάνωσης, κάτι που αποδεικνύει αυτό που έχουμε τονίσει αρκετές φορές, ότι οι εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους, επενδύουν σε προγράμματα και δράσεις Εταιρική Υπευθυνότητας. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι πλέον, με το διαχωρισμό των εταιρειών σε δύο κατηγορίες, οι συμμετοχές των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων θα κριθούν ξεχωριστά και άρα οι εταιρείες θα έχουν ίσες ευκαιρίες διάκρισης, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Έτυχαν ανταπόκρισης οι τέσσερις νέες ενότητες (Υποστήριξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας, Συνεργασία με Κοινωνικά Υπεύθυνους Προμηθευτές -Suppliers Engagement-, Κοινωνικά προϊόντα και υπηρεσίες και e- Δράσεις);

Είμαστε ικανοποιημένοι από τον αριθμό των συμμετοχών στις  περισσότερες από τις νέες ενότητες, καθώς έτυχαν της θετικής ανταπόκρισης των εταιρειών. Η απόφασή μας να τις εντάξουμε στα φετινά Αριστεία δεν ήταν τυχαία. Πρωταρχικός μας στόχος ήταν να εντάξουμε στα Αριστεία τις τελευταίες εξελίξεις στην Εταιρική Υπευθυνότητα και να αποτελέσουμε έμπνευση για μελλοντικές δράσεις των εταιρειών. Όπως κάθε καινοτομία, έτσι και οι νέες ενότητες των Αριστείων χρειάζονται χρόνο για να εδραιωθούν. Γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι οι ενότητες Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργαζόμενοι και Συνεχούς Δέσμευσης και Προσφοράς, θα συγκέντρωναν το μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών, είμαστε όμως σίγουροι ότι θα έχουμε περισσότερες συμμετοχές στις νέες ενότητες στις επόμενες διοργανώσεις.

Θα μας εξηγήσετε λίγο τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχει το κοινό στην αξιολόγηση των δράσεων στην ενότητα «e-Δράσεις»;

Η διαδικασία είναι απλή. Στο site των Αριστείων, www.aristia-sde.gr θα υπάρχει ξεχωριστή πλατφόρμα, όπου το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει online. Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα θα περιλαμβάνονται τα υποψήφια έργα, τα κριτήρια και οι παράμετροι αξιολόγησης, οι όροι συμμετοχής, καθώς και γενικές πληροφορίες ενημέρωσης του κοινού για τη διαδικασία. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 23 Οκτωβρίου έως και τις 8 Νοεμβρίου. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει το κοινό στην αξιολόγηση των προγραμμάτων / δράσεων. Η απόφασή μας για την προσθήκη της νέας αυτής διαδικασία συνάδει με το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για την κοινωνική υπευθυνότητα των εταιρειών και με τον τρόπο που επικοινωνούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις. Στόχος και επιθυμία μας ήταν να δώσουμε την ευκαιρία στο κοινό να γίνει το ίδιο «κριτής» για προγράμματα/δράσεις που διενεργούν οι εταιρείες στο τόσο σημαντικό κομμάτι της Εταιρικής Υπευθυνότητας, επιβραβεύοντας τις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις, που παρά την κρίση επενδύουν στον άνθρωπο και την κοινωνία.

Ποια προγράμματα θα λέγατε πως θα βραβευθούν στην   τελετή απονομής στις 12 Νοεμβρίου; Αυτά που έχουν κα τορθώσει τι ακριβώς; Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται οι συμμετοχές;

Οι εταιρείες έχουν επαναπροσδιορίσει το πλαίσιο των προγραμμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης που βιώνει η χώρα μας, εστιάζοντας σε τομείς και δράσεις που συμβάλλουν έμπρακτα στην ανακούφιση  αυτών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην τελετή απονομής, λοιπόν, βραβεύουμε εκείνα τα προγράμματα που οι επιτροπές Αξιολόγησης και Κρίσης και, στην περίπτωση των e-Δράσεων, το ευρύ κοινό, θα κρίνουν ότι πληρούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα αναλυτικά κριτήρια και τις βαρύτητες αξιολόγησης που έχουν οριστεί, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Εν συντομία να αναφέρουμε ότι οι επιτροπές αξιολογούν την κάθε υποψηφιότητα με βάση τη στρατηγική της ενέργειας (βαρύτητα 40%), τη συνολική αποτελεσματικότητα της ενέργειας (βαρύτητα 40%) και, τέλος, την υλοποίηση της ενέργειας (βαρύτητα 20%).

Υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο σχετικά με το πρόγραμμα της τελετής απονομής και το σημαντικό ομιλητή που αναμένεται να παραβρεθεί;

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συμμετοχή του κ. Martin Porter, Chair, Edelman Europe & CIS Public Affairs Practice και General Manager της Edelman Brussels στην τελετή απονομής. Η ομιλία του θα ενισχύσει σημαντικά την προσπάθεια της Οργανωτικής Επιτροπής να αποτελέσουν τα φετινά Αριστεία πηγή γνώσης για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την Εταιρική Υπευθυνότητα και τη στενή της σχέση με την Επιχειρηματική Στρατηγική. Η παρουσία του είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς.

Ποιος είναι γενικά ο στόχος και η φιλοσοφία των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας; Στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα και την αγορά, ποιος θα λέγατε πως είναι ο ρόλος τους;

Από τη θεσμοθέτηση των «Αριστείων Κοινωνικής Προσφοράς» το 2000, όπως ήταν η αρχική τους περιγραφή, η φιλοσοφία του Συνδέσμου είναι ότι η Εταιρική Υπευθυνότητα δεν είναι μόνο μια ιδέα είναι ηθική υποχρέωση και αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής των σύγχρονων επιχειρήσεων. Θεωρούμε ότι κάθε εταιρεία, μικρή ή μεγάλη, οφείλει να «επιστρέφει» στην κοινωνία ένα μέρος από την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Αυτή η «επιστροφή» είναι σημαντική και επιβάλλεται να αναδειχθεί, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, οπότε η Εταιρική Υπευθυνότητα αποκτά επιπλέον βάρος και ουσία για την κοινωνία και τον άνθρωπο. Ο βασικός ρόλος,λοιπόν, που επιτελούν τα Αριστεία είναι αφενός η ανάδειξη των καλών πρακτικών που υιοθετούν οι επιχειρήσεις και αφετέρου η «επικοινωνία» τους στο ευρύ κοινό. Αναπόσπαστο κομμάτι βέβαια της «αποστολής» των Αριστείων είναι η περαιτέρω ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για τη θετική επίπτωση που μπορεί να έχει η δραστηριότητά τους στην κοινωνία, στον άνθρωπο και στο στο περιβάλλον, αλλά και στην ίδια την επιχείρηση.

Τι κερδίζει μια επιχείρηση, τόσο από τη διάκριση όσο και από την ίδια τη συμμετοχή της στο θεσμό των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας;

Το «κέρδος» από τη διάκριση των εταιρειών μέσω της βράβευσης προγραμμάτων και δράσεών τους είναι η προβολή και αναγνώριση της υπευθυνότητάς τους. Πέρα όμως από τη διάκριση, το ουσιαστικό «κέρδος» των επιχειρήσεων είναι η συμβολή τους στη διάδοση της Εταιρικής Υπευθυνότητας και στη διαμόρφωση μιας επιχειρηματικής κοινότητας που κοιτάζει πιο μακριά από τους εταιρικούς στόχους: κοιτάζει τον ίδιο Αύξηση 16% στις συμμετοχές τον άνθρωπο. Από την πλευρά μας, ως ο πρώτος φορέας που στο πλαίσιο του κοινωνικού του ρόλου θεσμοθέτησε βραβεία εταιρικής κοινωνικής προσφοράς, βάλαμε από την πρώτη μέρα το δικό μας λιθαράκι στην ανάδειξη της σημαντικότητας της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της προβολής των καλώνπρακτικών που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που έχουμε καταφέρει τα Αριστεία να αποτελούν έναν έγκριτο θεσμό, ένα «πνευματικό» και όχι εμπορικό ή κοσμικό γεγονός, που συγκεντρώνει σε κάθε διοργάνωση ολοένα περισσότερο το ενδιαφέρον των εταιρειών.

*Αναδημοσίευση από το τεύχος 43 του περιοδικού CSR Review

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ