Δεσμεύσεις βιωσιμότητας από τη L’Oreal

Ο Jean-Paul Agon, Πρόεδρος και CEO της L’Oréal, ανακοίνωσε τη νέα δέσμευση που ανέλαβε ο Όμιλος να μεταμορφώσει έως το 2020 το αποτύπωμα της εταιρείας στο θέμα της βιωσιμότητας, επιτυγχάνοντας παράλληλα την επιχειρηματική της αποστολή.

Επιτυγχάνοντας ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο

Η φιλοδοξία της L’Oréal είναι να προσελκύσει ένα δισεκατομμύριο νέους πελάτες μέσω της στρατηγικής παγκοσμιοποίησης της εταιρείας που σκοπεύει να ανταποκριθεί σε όλες τις διαφορετικές ανάγκες ομορφιάς των ανδρών και των γυναικών σε όλο των κόσμο. Μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου είναι η δέσμευσή του να παράγει περισσότερα, αλλά με μικρότερο αντίκτυπο, και να διευκολύνει τους καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, ώστε να κάνουν βιώσιμες επιλογές, προσφέροντάς τους βιώσιμα και ταυτόχρονα ελκυστικά προϊόντα. Για να το επιτύχει αυτό, η L’Oréal δεσμεύεται να βελτιώσει όλα τα σημεία της αλυσίδας αξίας της, από την έρευνα μέχρι τις λειτουργίες, μοιραζόμενη παράλληλα την ανάπτυξή της με τις κοινωνίες που αγγίζει μέσω του “Sharing Beauty With All”.

Ο Jean-Paul Agon δήλωσε σχετικά: “Η L’Oréal έχει σπουδαία παράδοση στη βιωσιμότητα και συγκεκριμένες φιλοδοξίες για το μέλλον. Ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια την έναρξη του “Sharing Beauty With All”, της νέας δέσμευσης βιωσιμότητας της εταιρείας μας για το 2020. Πιστεύουμε ότι οι καταναλωτές βρίσκονται στο επίκεντρο της αποστολής μας για τη βιωσιμότητα και θέλουμε να προσελκύσουμε τους καταναλωτές των αναδυόμενων χωρών, έχοντας θετικό αντίκτυπο στον κόσμο. Επιταχύνοντας τη βιώσιμη καινοτομία στην επιχείρησή μας και αξιοποιώντας τη δύναμη των μαρκών μας, για να ενημερώνουμε τους καταναλωτές, θα αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση για τη βιωσιμότητα, και θα παροτρύνουμε τους καταναλωτές να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές.

Αυτές οι δεσμεύεις αποτελούν τον καρπό διετών διαβουλεύσεων με διάφορους κοινωνικούς εταίρους σε όλο τον κόσμο. Η L’Oréal θα γνωστοποιεί τακτικά την πρόοδό της σε κάθε στόχο με τη βοήθεια μιας επιτροπής ανεξάρτητων αξιολογητών, με πρόεδρο τον José Maria Figueres, αυθεντία στον τομέα της βιωσιμότητας, η οποία απαρτίζεται από διεθνείς ειδικούς. Το “Sharing Beauty With All” είναι μια δέσμευση σε τέσσερις τομείς:

1.    Βιώσιμες Καινοτομίες – Έως το 2020, θα καινοτομήσουμε έτσι, ώστε όλα τα προϊόντα να έχουν περιβαλλοντικό ή κοινωνικό όφελος.
Κάθε φορά που δημιουργούμε ή εκσυγχρονίζουμε ένα προϊόν, θα βελτιώνουμε το περιβαλλοντικό ή το κοινωνικό του προφίλ με βάση τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια:
•    Η νέα σύνθεση μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
•    Η νέα σύνθεση χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πρώτες ύλες από βιώσιμες πηγές ή πρώτες ύλες που αποτελούν προϊόντα πράσινης χημείας.
•    Η νέα συσκευασία έχει βελτιωμένο περιβαλλοντικό προφίλ.
•    Το νέο προϊόν έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

2.    Βιώσιμη παραγωγή – Έως το 2020, θα μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα κατά 60 %, προσφέροντας παράλληλα ομορφιά σε ένα δισεκατομμύριο νέους καταναλωτές.
•    Θα μειώσουμε τις εκπομπές CO2 στα εργοστάσια και στα κέντρα διανομής μας κατά 60 % σε απόλυτους όρους από μια γραμμή αναφοράς το 2005.
•    Θα μειώσουμε την κατανάλωση νερού κατά 60% ανά μονάδα έτοιμου προϊόντος από μια γραμμή αναφοράς το 2005.
•    Θα μειώσουμε τα απορρίμματα κατά 60% ανά μονάδα έτοιμου προϊόντος από μια γραμμή αναφοράς το 2005.
•    Θα στέλνουμε μηδενικά απορρίμματα στους χώρους υγειονομικής ταφής.
•    Θα μειώσουμε τις εκπομπές CO2 από τη μεταφορά των προϊόντων κατά 20 % ανά μονάδα έτοιμου προϊόντος από μια γραμμή αναφοράς το 2011.

3.    Βιώσιμη ζωή – Έως το 2020, θα βοηθήσουμε κάθε καταναλωτή της L’Oréal να κάνει βιώσιμες καταναλωτικές επιλογές, αυξάνοντας παράλληλα την ομορφιά στον πλανήτη.
•    Θα χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο αξιολόγησης προϊόντων, για να αξιολογήσουμε το περιβαλλοντικό και κοινωνικό προφίλ όλων των νέων προϊόντων, και όλες οι μάρκες θα γνωστοποιήσουν αυτή την πληροφορία, για να επιτρέπουν στους καταναλωτές να κάνουν βιώσιμες επιλογές στον τρόπο ζωής τους.
•    Όλες οι μάρκες της L’Oréal θα αξιολογήσουν τα σημεία στα οποία έχουν το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο, και θα αναλάβουν δεσμεύσεις να βελτιώσουν το αποτύπωμά τους. Κάθε μάρκα θα γνωστοποιεί την πρόοδό της και θα αυξάνει την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τις βιώσιμες επιλογές στον τρόπο ζωής τους.
•    Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τις δράσεις βιωσιμότητας του Ομίλου μας μέσω της επιτροπής βιωσιμότητας των καταναλωτών μας.

4.    Βιώσιμη ανάπτυξη
α.    Εργαζόμενοι: Έως το 2020, οι εργαζόμενοι της L’Oreal θα έχουν πρόσβαση στην υγειονομική φροντίδα, στην κοινωνική προστασία και την εκπαίδευση σε όποιο μέρος του κόσμου κι αν βρίσκονται.
•    Θα προσφέρουμε υγειονομική ασφάλιση στους εργαζομένους, η οποία θα ευθυγραμμίζεται με τη βέλτιστη πρακτική της χώρας στην οποία εδρεύουν.
•    Θα προσφέρουμε οικονομική κάλυψη σε όλους τους εργαζομένους σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων ζωής, όπως ανικανότητα ή μόνιμη αναπηρία.
•    Κάθε εργαζόμενος της L’Oréal θα έχει πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο ανά έτος, σε όποιο μέρος του κόσμου κι αν βρίσκεται.

β.    Προμηθευτές: Έως το 2020, όλοι οι στρατηγικοί προμηθευτές μας θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα βιωσιμότητας των προμηθευτών μας.
•    Όλοι οι στρατηγικοί προμηθευτές θα αξιολογούνται και θα επιλέγονται με βάση την κοινωνική και περιβαλλοντική απόδοση.
•    Όλοι οι στρατηγικοί προμηθευτές θα έχουν συμπληρώσει με τη βοήθειά μας μια αυτοαξιολόγηση της πολιτικής τους για τη βιωσιμότητα.
•    Όλοι οι προμηθευτές θα έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά εργαλεία της L’Oreal, για να βελτιώνουν τις πολιτικές τους για τη βιωσιμότητα.
•    20% των στρατηγικών προμηθευτών μας θα συνδεθούν με το πρόγραμμα Solidarity Sourcing (Επιλογή Προμηθευτών με Πνεύμα Αλληλεγγύης) του Ομίλου μας.

γ.    Κοινωνίες: Έως το 2020, θα βοηθήσουμε περισσότερους από 100.000 ανθρώπους από μη προνομιούχες κοινωνίες, αριθμό ατόμων ίσο με το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό μας, να αποκτήσουν πρόσβαση στην εργασία.
•    Θα επιτύχουμε το στόχο μας μέσω προγραμμάτων στους παρακάτω τομείς:
•    Επιλογή προμηθευτών με πνεύμα αλληλεγγύης.
•    Διανομή χωρίς αποκλεισμούς.
•    Επαγγελματοποίηση της ομορφιάς.
•    Καθοδήγηση και κοινοτική εκπαίδευση.
•    Απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων και υποεκπροσωπούμενων κοινωνικών-εθνικών ομάδων”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ