Εταιρικός Κοινωνικός Απολογισμός του ΑΒ

Ο Απολογισμός περιγράφει και φέτος με λιτό, περιεκτικό και προσιτό, προς όλους τρόπο τα επιτεύγματα, τις πολιτικές και τα προγράμματα που εφαρμόζει η ΑΒ Βασιλόπουλος, με βάση τους τρεις πυλώνες δράσης: Άνθρωπος-Προϊόντα-Περιβάλλον και βασίζεται στις αρχές της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Global Reporting Initiative (GRI), αλλά και στις Αξίες της εταιρείας: «Αποφασιστικότητα-Ακεραιότητα-Θάρρος-Ταπεινοφροσύνη-Χιούμορ».

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2012 ξεκινάει με την κατηγορία Άνθρωπος. Μέλημα της ΑΒ είναι η προσφορά κατάλληλων συνθηκών εργασίας, καθώς η ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην κάλυψη βασικών αναγκών των τοπικών κοινωνιών.

Στη δεύτερη ενότητα, περιγράφονται οι δράσεις που αφορούν στον πυλώνα   Προϊόντα, όπου η διάθεση ποικίλων θρεπτικών, υγιεινών και ασφαλών προϊόντων αποτελεί βασική λειτουργία της εταιρικής υπευθυνότητας του Ομίλου. Για το λόγο αυτό, όλα τα προϊόντα που προσφέρει η ΑΒ, αξιολογούνται διαρκώς σε θέματα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, ενώ πραγματοποιούνται έλεγχοι  τόσο σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας, όσο και σε επίπεδο καταστημάτων.

Ο απολογισμός κλείνει με τον τρίτο πυλώνα δράσης, το Περιβάλλον. Βασική δέσμευση του Ομίλου αποτελεί η περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία της εταιρείας, καθώς η ΑΒ δεν εστιάζει μόνο στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και της επιβάρυνσης που προκαλείται από τη λειτουργία της, αλλά δίνει παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και στην παρακίνηση  των καταναλωτών για ανακύκλωση.

Επιδίωξη του Ομίλου ΑΒ είναι να συνεχίσει να αναπτύσσει πρωτοβουλίες και προγράμματα που σέβονται τον συνάνθρωπο, επικεντρώνονται στην ποιότητα και προστατεύουν το περιβάλλον.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here