Έκθεση Αειφορίας 2012 της ΑΓΕΤ Ηρακλής

Την πρόοδο ως προς τους στόχους της για τη βιώσιμη ανάπτυξη παρουσιάζει η ΑΓΕΤ Ηρακλής στην Έκθεση Αειφορίας 2012, πέμπτη κατά σειρά ετήσια έκθεση που συντάσσεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI – G3.1. Η έκθεση έχει ελεγχθεί από το GRI και βεβαιώνεται ότι πληροί τις απαιτήσεις του υψηλότερου Επιπέδου Εφαρμογής Α.

Το περιεχόμενο της έκθεσης διαμορφώθηκε βάσει των Στόχων Αειφορίας που έχει θέσει η ΑΓΕΤ Ηρακλής, για ουσιώδη ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της και βάσει των θεμάτων ενδιαφέροντος των κοινωνικών της εταίρων, όπως αυτά έχουν εκφραστεί από τους ίδιους. Η έκθεση δομείται γύρω από τους άξονες Κτίζοντας Κοινότητες, Κτίζοντας Αειφόρα και Κτίζοντας μια Κυκλική Οικονομία και περιλαμβάνει στοιχεία για την πρόοδο της εταιρείας το 2012 ως προς τους δείκτες επιδόσεων που αφορούν στην Υγεία και Ασφάλεια, τους εργαζομένους, την κοινωνία και τους κοινωνικούς εταίρους, την αειφόρο κατασκευή και τις πόλεις, το περιβάλλον και τη διαχείριση φυσικών πόρων, καθώς και την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Το πρόγραμμα Στόχοι Αειφορίας 2012 ολοκληρώθηκε στο τέλος του έτους. Η ΑΓΕΤ Ηρακλής αναπτύσσει τους Στόχους Αειφορίας 2020 – σε σύγκλιση με τους διεθνείς στόχους του ομίλου Lafarge – το επόμενο στρατηγικό πρόγραμμα αειφορίας, με στόχο τη δημιουργία αμιγώς θετικής συμβολής στην κοινωνία και το περιβάλλον. Οι στόχοι του προγράμματος ενσωματώνουν τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της Lafarge μέσω της αλυσίδας αξιών και λαμβάνουν υπόψη όλους τους κοινωνικούς εταίρους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ