Μαρινόπουλος: Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης

Τον 3ο Απολογισμό Βιώσιμης & Υπεύθυνης Ανάπτυξης παρουσίασε η Μαρινόπουλος. Σε αυτόν περιγράφονται τα πιστεύω, τα προγράμματα και οι στόχοι που σχετίζονται με την υπεύθυνη λειτουργία της εταιρείας και την ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στην καθημερινή λειτουργία.

Ο Απολογισμός ακολουθεί για τη δομή και το περιεχόμενο, τις οδηγίες «Sustainability Reporting Guidelines» (έκδοση G4, 2013) του Global Reporting Initiative (GRI) και για τις αρχές, το Global Compact των Ηνωμένων Εθνών. Όσον αφορά την παρουσίαση ποσοτικών στοιχείων του Απολογισμού ακολουθείται το RADAR Card του EFQM.

Στον Απολογισμό, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι η εταιρεία βελτίωσε κατά 25,9 ποσοστιαίες μονάδες το δείκτη αξιολόγησης Environmental Management & Disclosure Index 2011 του WWF ενώ κατατάχθηκε στην 1η θέση του Κλάδου Λιανεμπορίου στο δείκτη αξιολόγησης Environmental Management & Disclosure Index 2011 του WWF.

Ακόμη τονίζονται οι σημαντικές προσπάθειες της εταιρείας όσον αφορά τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Ακόμη σημειώνεται πως διατηρήθηκαν οι οικογένειες που ανά εξάμηνο επωφελούνται από τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, καθώς και ότι εγγράφηκαν 350.000 άτομα στο εκπτωτικό πρόγραμμα κοινωνικά ασθενέστερων.

Την επιμέλεια των κειμένων και των στοιχείων του Απολογισμού είχε η Stream Management ενώ η έκδοση έχει πιστοποίηση κατά FSC® με την εκτύπωσή της να έχει γίνει σε συνεργασία με τη μοναδική πιστοποιημένη κατά FSC® εκτυπωτική μονάδα στην Ελλάδα, την PressiousArvanitidis.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here