Henkel: Λύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Η έκθεση αναλύει τη σημαντική περιβαλλοντική και κοινωνική πρόοδο που έχει σημειώσει η εταιρεία κατά το τελευταίο έτος, με βασική πτυχή της την ενεργό συμμετοχή και εκπαίδευση των εργαζομένων της παγκοσμίως. Ο 23ος Απολογισμός Αειφορίας της εταιρείας υπογραμμίζει, επίσης, τα καινοτόμα βιώσιμα προϊόντα της. Οι προσπάθειες αυτές είναι πάντα άρρηκτα συνδεδεμένες με το μακροπρόθεσμο στόχο της εταιρείας: τον τριπλασιασμό της αποδοτικότητάς της ως προς την κατανάλωση πόρων έως το 2030.

Δύο χρόνια πριν, η Henkel παρουσίασε τη στρατηγική της για την Αειφόρο Ανάπτυξη, περιγράφοντας το μακροπρόθεσμο στόχο της εταιρείας για την επίτευξη περισσότερης αξίας με όσο το δυνατόν λιγότερους πόρους, και τον τριπλασιασμό της αποδοτικότητάς της ως προς τη χρήση πόρων μέχρι το 2030. Για την επίτευξη του φιλόδοξου αυτού στόχου, η Henkel συνέχισε να εστιάζει στη δημιουργία λύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη και το 2013. Σε αυτές περιλαμβάνονται καινοτόμα προϊόντα, συνέργειες με εταίρους από τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία, τη βιομηχανία και τον πολιτικό κόσμο, καθώς και πολλές πρωτοβουλίες αειφορίας, με τη συμμετοχή περίπου 47.000 εργαζομένων της παγοσμίως.

«Τα παραδείγματα που παρουσιάζονται στην Έκθεση Αειφορίας αποδεικνύουν ότι είμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων μας», σημείωσε η Kathrin Menges, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Ανθρώπινου Δυναμικού και Πρόεδρος του Συμβουλίου Αειφορίας της Henkel (Executive Vice President Human Resources and Chair of Henkel’s Sustainability Council). «Η κατανόηση των εργαζομένων μας και η δέσμευσή τους για τη βιωσιμότητα είναι ο βασικός παράγοντας της επιτυχίας μας. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε ενσωματώσει πλήρως τα ζητήματα αειφορίας στα εσωτερικά προγράμματα κατάρτισης και θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε».

Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, καθώς και ειδικά προηγμένα προγράμματα κατάρτισης για εκπαιδευόμενους στον τομέα της διοίκησης σε αναδυόμενες αγορές. Το πρόγραμμα «Πρεσβευτές Αειφορίας» (“Sustainability Ambassadors”) ήταν μία από τις πιο σημαντικές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες το 2013. Το πρόγραμμα προσφέρει στους εργαζόμενους της Henkel τις δεξιότητες για να μεταλαμπαδεύσουν τη σημασία της αειφορίας σε συναδέλφους, προμηθευτές, πελάτες, καταναλωτές, καθώς και σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Από την έναρξη του προγράμματος το 2012, η Henkel έχει εκπαιδεύσει περίπου 1.500 Πρεσβευτές Αειφορίας, οι οποίοι έχουν μεταφέρει τις γνώσεις τους περί αειφορίας σε περισσότερα από 15.000 παιδιά σχολικής ηλικίας, σε 25 χώρες.

Εκτός από τα ειδικά προγράμματα κατάρτισης για το προσωπικό, άλλος ένας βασικός τομέας που εστίασε η Henkel κατά το προηγούμενο χρηματοοικονομικό έτος ήταν η διαχείριση της αειφόρου καινοτομίας. Η προϊοντική καινοτομία διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο, αν οι βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής πρόκειται να εξαρτώνται λιγότερο από την κατανάλωση πόρων. Η αειφόρος καινοτομία πρέπει να πληρεί εξίσου τα κριτήρια ποιότητας, περιβαλλοντικής συμβατότητας και κοινωνικής ευθύνης, μειώνοντας, για παράδειγμα, την ποσότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ή τον όγκο της ενέργειας που απαιτείται για τη χρήση του προϊόντος. Η Henkel αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά σε στενή συνεργασία με τους εταίρους της σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Η συνεργασία συχνά παίρνει τη μορφή συμφωνιών συνεργασίας με τους προμηθευτές ή έργων που πραγματοποιούνται από κοινού με πελάτες και πωλητές λιανικής.

Ένα από τα δυνατά σημεία της Henkel είναι η ευθυγράμμιση της στρατηγικής της με την αειφορία. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις καινοτόμες δυνατότητές της, δίνουν την ευκαιρία στην εταιρεία να ενισχύσει περαιτέρω τον ηγετικό της ρόλο στην αειφορία, η οποία επιβεβαιώθηκε και πάλι το 2013 σε διεθνείς κατατάξεις. Η Henkel κατετάγη “Sector Leader” στο Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones για έβδομη συνεχή χρονιά. Συμπεριελήφθη, επίσης, στο Δείκτη FTSE4Good ethical Index για 13η συνεχή χρονιά, ενώ κατετάγη και μεταξύ των πιο ηθικών εταιρειών παγκοσμίως για έκτη συνεχή χρονιά (“World’s Most Ethical Companies”).

Η θετική επίδοση της Henkel στην Αειφόρο Ανάπτυξη και το 2013 επιβεβαιώνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειές της για βελτίωση της αποδοτικότητας και της ασφάλειας. Κατά τα τελευταία έντεκα χρόνια, για παράδειγμα, η εταιρεία έχει περιορίσει την κατανάλωση νερού και ενέργειας κατά 51% και 44% αντίστοιχα. Έχει επίσης περιορίσει το αποτύπωμά της σε απόβλητα ανά τόνο παραγόμενου προϊόντος κατά 47%. Κατά την ίδια περίοδο, ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων μειώθηκε κατά 90%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here