17 Οκτωβρίου 2021

AXA: Η αντίληψη των νέων για την κλιματική αλλαγή

Σύμφωνα με την Έρευνα «Σενάριο 2015» οι 6 στους 10 νέους αντιλαμβάνονται την κλιματική αλλαγή ως ευκαιρία

Nestle: Υποστήριξε μελέτη του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Αποτελέσματα έρευνας γύρω από τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών στο Νομό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Παιδιά Όλο Υγεία"

Βελτιώνονται οι Απολογισμοί ΕΚΕ στην Ελλάδα

Τα συμπεράσματα έρευνας του πανεπιστημίου Αιγαίου για την Λογοδοσία Αειφορίας στην Ελλάδα