ΚΕΑΝ

  Tο ΚΕΑN- Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων- είναι ανοιχτός κοινωνικός σύλλογος Νέων που αγωνίζεται για τις πανανθρώπινες αξίες, την ειρήνη, την πρόοδο, την ευημερία και την προστασία του περιβάλλοντος.

  Tο Σωματείο πραγματοποιεί ανοιχτές συζητήσεις όπου ενθαρρύνεται η συμμετοχή των μελών και η ανταλλαγή απόψεων. Διοργανώνει ημερίδες-συνέδρια με θέματα που άπτονται των προβλημάτων της καθημερινότητας των νέων. Προωθεί, ακόμα, τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη των υποβαθμισμένων περιοχών παράλληλα με την πραγματοποίηση σχετικών σεμιναρίων. Ενισχύει την διαπολιτισμική προσέγγιση με τη διοργάνωση σχετικών ομιλιών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων-εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τέλος, προβάλλει εναλλακτικούς τρόπους διασκέδασης για τους νέους και γενικά χρησιμοποιεί κάθε άλλο νόμιμο και πρόσφορο μέσο για να επιτύχει το σκοπό που επιδιώκει.

  Το ΚΕΑΝ δραστηριοποιείται ως προς τα ακόλουθα:

  -Οικολογικές προτάσεις για την ανάπτυξη της χώρας
  – Πράσινες Ταράτσες
  – Πάρνηθα- καταγραφή του φυσικού πλούτου
  – Δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού για τον Πλανήτη και την Προστασία του περιβάλλοντος- Planetbook- με 700 ερωτήσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου
  – Δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού- Erasmusbook- το πρώτο παιχνίδι για την Εκπαιδευτική κινητικότητα στην Ευρώπη

  -Χρήση της υψηλής τεχνολογίας για την βιώσιμή ανάπτυξη των υποβαθμισμένων περιοχών.
  -Διοργάνωση ημερίδων-συνεδρίων με θέματα που άπτονται προβλημάτων της καθημερινότητας των νέων
  -Προάσπιση του δικαιώματος εργασίας για τους νέους
  -Διαπολιτισμική προσέγγιση
  -Εναλλακτικοί τρόποι διασκέδασης και ψυχαγωγίας για τους νέους μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων

  Το ΚΕΑΝ είναι μέλος του Earthday, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας,  είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο της ΥΔΑΣ, είναι μέλος της «Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών» και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Εθελοντισμό.
  Στόχος του ΚΕΑΝ είναι η δημιουργία ενός εναλλακτικού μοντέλου διαχείρισης της καθημερινότητας που θα έχει στο κέντρο του στόχο του την ανάπτυξή της προσωπικότητας και απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων που κρύβει μέσα του κάθε νέος,  κάθε άνθρωπος.

  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΕΑΝ www.kean.gr