“Πράσινα κτίρια – Πράσινες ικανότητες”

Το Ίδρυμα “ΘΕΟΤΟΚΟΣ” επιλέχθηκε, στο πλαίσιο σχετικού μαθήματος του μεταπτυχιακού προγράμματος Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας (MSc Environmental Entrepreneurship) του Πανεπιστημίου Strathclyde της Γλασκώβης (Σκωτία), για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο “Πράσινα κτίρια – Πράσινες ικανότητες”.

Το ΘΕΟΤΟΚΟΣ εδρεύει στο Ίλιον Αττικής και εκπαιδεύει πάνω από 360 παιδιά και νέους με νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες ενώ στηρίζει συμβουλευτικά τις οικογένειές τους. Διαθέτει δε για το σκοπό αυτό ένα υψηλά καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η δράση

Η δράση αφορά στη μέτρηση του «ανθρακικού αποτυπώματος» του Ιδρύματος με ταυτόχρονη υιοθέτηση μέτρων για τη μείωσή του και στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα των μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων του. Το «ανθρακικό αποτύπωμα», που μετράται σε κιλά CO2e, αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη για την ενεργειακή κατανάλωση και συμπεριφορά ενός οργανισμού και ο υπολογισμός του αποτελεί το πρώτο βήμα για την όποια προσπάθεια μείωσής του. Η επιτυχία της δράσης αξιολογήθηκε σε σχέση με την πραγματοποίηση οικονομικού και κυρίως περιβαλλοντικού οφέλους.

Τα αποτελέσματα

Με βάση τους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά η δράση πέτυχε τα παρακάτω αποτελέσματα:

1. Μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος και της ενεργειακής κατανάλωσης.

Η συγκριτική αξιολόγιση του ανθρακικού αποτυπώματος του ιδρύματος έδειξε ότι βρίσκεται στα επίπεδα της «τυπικής πρακτικής» αντίστοιχων ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών οργανισμών. Ξεπερνά όμως τη λεγόμενη «καλή πρακτική» κατά 25% υποδεικνύοντας ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια μείωσης ειδικά στον τομέα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Σχεδιασμός και υιοθέτηση στοχευμένων μέτρων για τη μείωση των ενεργειακών αναγκών.

Ως εκ τούτου, προτάθηκαν μια σειρά από κοστολογημένα μέτρα για τη μείωση κατά τουλάχιστον 10% του συνολικού ανθρακικού αποτυπώματος του ιδρύματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε την αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων πυρακτώσεως με νέους οικονομικούς τύπου CFL, την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα νέας τεχνολογίας στη θέση των ηλεκτρικών, την τοποθέτηση ανιχνευτών κίνησης φωτισμού σε χώρους με συχνή χρήση σύντομης διάρκειας, την συνεχή καταγραφή της ηλεκτρικής κατανάλωσης, μέχρι και τη διερεύνηση της βιωσιμότητας ανανεώσιμων συστημάτων παραγωγής ενέργειας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο παραπάνω στόχος, χάρη στη συνεισφορά των εταιριών Philips Ελλάς Α.Ε., Calpak, Β. Καυκάς Α.Ε. και Efergy που προσέφεραν τα αντίστοιχα προϊόντα, θα γίνει και πραγματικότητα με μηδενικό κόστος για το ίδρυμα.

3. Βελτίωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και αύξηση της ανακύκλωσης.

Παρ’ όλη την ύπαρξη εργαστηρίου ανακύκλωσης στο ΘΕΟΤΟΚΟΣ, ένα μεγάλο μέρος της δράσης επικεντρώθηκε στην περαιτέρω ενημέρωση και εκπαίδευση τόσο των μαθητών όσο και του προσωπικού σε θέματα ανακύκλωσης και ενεργειακής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκαν εξ’αρχής ενημερωτικές αφίσες και άλλο έντυπο υλικό και διοργανώθηκε, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική ομάδα του ΘΕΟΤΟΚΟΣ, ένα παιχνίδι με καθημερινά οικιακά απορρίμματα τα οποία οι συμμετέχοντες έπρεπε να ρίχνουν στο σωστό χρωματικά κάδο ανακύκλωσης. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, ότι σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα από την έναρξη του προγράμματος, οι συμμετέχοντες βελτίωσαν την ικανότητα σωστής επιλογής κάδου σε ποσοστό άνω του 7%.

Τα οφέλη

Τα πολλαπλά οφέλη από τη δράση “Πράσινα κτίρια – Πράσινες ικανότητες” μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

• Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τόσο από τη υιοθέτηση πιο
αποδοτικών τεχνολογιών όσο και μέσα από την αλλαγή συμπεριφοράς σε μικρές
καθημερινές συνήθειες (χρήση συσκευών, μετακίνηση κλπ.)
• Δημιουργία ενός σημείου αναφοράς σε σχέση με την ενεργειακή κατανάλωση του ΘΕΟΤΟΚΟΣ που θα αποτελέσει τη βάση για τη συνεχή του βελτίωση.
• Μείωση της επιβάρυνσης του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της εκτροπής
μεγαλύτερου όγκου απορριμμάτων από τη χωματερή.
• Ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης όλων των συμμετεχόντων μέσω της
διαμόρφωσης ατομικής ευθύνης απέναντι στη προστασία του περιβάλλοντος.
• Επένδυση στο μέλλον καθώς οι περισσότεροι στόχοι θα φέρουν άμεσα αποτελέσματα με μακρόχρονη διάρκεια. Κυρίως όμως γιατί οι κύριοι αποδέκτες του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι νέοι.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here