ΑΠΕ: Επιβράδυνση της επενδυτικής δραστηριότητας

Ο εγχώριος κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat Α.Ε. Σύμφωνα με τον Νικολαΐδη Αλέξη, Economic Research & Sectoral Studies Analyst, η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών Α.Π.Ε. στο τέλος του 2013 διαμορφώθηκε στα 4.710 MW, έχοντας αυξηθεί κατά 33% σε σχέση με το 2012. Κατά τη διάρκεια του έτους προστέθηκαν επιπλέον 1.167 MW, μέγεθος που αποτελεί τη μεγαλύτερη ιστορικά ετήσια επιπλέον ισχύ.

Το τελευταίο έτος στην Ελλάδα λειτουργούσαν φ/β συστήματα ισχύος 2.579 MW, καταλαμβάνοντας το 54,8% του συνόλου. Ο εν λόγω τομέας εμφάνισε την υψηλότερη  ετήσια άνοδο με 68%. Ακολούθως, λειτουργούσαν αιολικά πάρκα 1.749 MW, ΜΥΗΣ 220 MW και εγκαταστάσεις βιομάζας 46,3 MW.

Ωστόσο, η επενδυτική δραστηριότητα φέτος έχει περιοριστεί σημαντικά, λόγω της προβληματικής δανειοδότησης και της πρόωρης υπέρβασης του στόχου για τα φ/β. Στο τέλος του πρώτου 8μήνου η ισχύς των σταθμών Α.Π.Ε. που βρίσκονταν σε λειτουργία διαμορφώθηκε σε 4.758 MW, εμφανίζοντας άνοδο μόνο κατά 48 MW από τα τέλη του 2013.  Η χώρα έχει ήδη καλύψει το στόχο για το 2014 και το 2020 αναφορικά με την εγκατεστημένη ισχύ των φ/β.

Η ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς στηρίχθηκε στις υψηλές εγγυημένες τιμές πώλησης, με συνέπεια την εμφάνιση στρεβλώσεων στην αγορά: υπεραποδόσεις των φ/β, αύξηση του κόστους ενέργειας και κατ’ επέκταση υπερ-βολική διόγκωση του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ (€551,62 εκ. στα τέλη του 2013). Το έλλειμμα αυτό δεν επιτρέπει την έγκαιρη τακτοποίηση των οφειλών του φορέα έναντι των παραγωγών, με τις πληρωμές να καθυστερούν ακόμα και 8 μήνες.

Έτσι, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε σειρά μέτρων, όπως τη μεσοσταθμική μείωση των εγγυημένων τιμών (φ/β: -29,5%, αιολικά πάρκα: -6,4%, ΜΥΗΣ: -5,4%) και την υποχρεωτική παροχή έκπτωσης από τους παρα-γωγούς στο 35% των εσόδων του 2013.
Σύμφωνα με τον κ. Χρυσόστομο Κάτση, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Infobank Hellastat, «Το χαμηλό ακόμα ποσοστό διείσδυσης των Α.Π.Ε. στην εγχώρια κατανά-λωση ενέργειας σε σχέση με τον τιθέμενο στόχο από την Ε.Ε. επιτρέπει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανόδου. Κύριο ζητούμενο όμως είναι ο περιορισμός των στρεβλώσεων της αγοράς ηλεκτρισμού και ο εξορθολο-γισμός της ανάπτυξης του κλάδου».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here