Integrated Reporting και ουσιώδη ζητήματα

Το Integrated Reporting (IR), οι λεγόμενοι Ενιαίοι Απολογισμοί, έχουν στόχο να προσφέρουν πιο αποτελεσματική και πιο ποιοτική πληροφόρηση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν θα πρέπει να κάνει εντύπωση το γεγονός πως η παράμετρος “materiality” αξιολογείται ιδιαίτερα υψηλά όσον αφορά την προετοιμασία μιας τέτοιας έκθεσης.  Ένας Ενιαίος Απολογισμός οφείλει να δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που επηρεάζουν ουσιαστικά την ικανότητα του οργανισμού να δημιουργεί αξία βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Ορισμός της ουσιαστικότητας
Αναλυτικότερα, για τους σκοπούς του Integrated Reporting, ένα ζήτημα θεωρείται ουσιώδες εάν έχει τόσο ενδιαφέρον ή τόση σημασία, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις εκτιμήσεις των φορέων του οικονομικού κεφαλαίου σε σχέση με την ικανότητα του οργανισμού να δημιουργεί αξία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Για να καθοριστεί εάν μπορεί ή όχι να θεωρηθεί ουσιαστικά, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και όσοι είναι επιφορτισμένοι με την εταιρική διακυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσουν κατά πόσον το θέμα επηρεάζει ουσιαστικά ή έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει ουσιαστικά τη στρατηγική του οργανισμού, το επιχειρηματικό του μοντέλο ή ένα ή περισσότερα από αυτά που χρησιμοποιεί ή επηρεάζει.

Σημασία της ουσιαστικότητας
Η ουσιαστικότητα/materiality διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό των θεμάτων που πρέπει να περιλαμβάνονται σε έναν Ενιαίο Απολογισμό και στη διασφάλιση της περιεκτικότητας της έκθεσης. Η ουσιαστικότητα και η περιεκτικότητα συμπεριλαμβάνονται στις 6 Κατευθυντήριες Αρχές που ορίζουν το περιεχόμενο και την παρουσίαση ενός Ενιαίου Απολογισμού, καθώς και τη διαδικασία μέσω της οποίας προετοιμάζεται αυτός.

Η διαδικασία προσδιορισμού των ουσιωδών
Ο καθορισμός της ουσιαστικότητας για τους σκοπούς της προετοιμασίας ενός Ενοποιημένου Απολογισμού περιλαμβάνει :
• προσδιορισμό των σχετικών θεμάτων
• αξιολόγηση της σημασίας αυτών των θεμάτων προκειμένου να προσδιοριστεί η ικανότητά τους να επηρεάζουν ουσιαστικά εκτιμήσεις σχετικά με την ικανότητα του οργανισμού να δημιουργεί αξία σε βάθος χρόνου και
• ιεράρχηση των θεμάτων που προσδιορίζονται.

Οι υπεύθυνοι για τη διαδικασία
Η υλοποίηση της διαδικασίας προσδιορισμού της ουσιαστικότητας για το Integrated Reporting απαιτεί υψηλό βαθμό κρίσης και περιλαμβάνει πολλές στρατηγικές παραμέτρους που πρέπει να εκτιμηθούν. Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, λοιπόν, και όσοι είναι επιφορτισμένοι με την εταιρική διακυβέρνηση πρέπει να προχωρούν συλλογικά σε αποφάσεις και αξιολογήσεις, προκειμένου να καθορίζουν ποια ζητήματα θα πρέπει να θεωρούνται σημαντικά για τους σκοπούς του.

Εφαρμογή της διαδικασίας προσδιορισμού
Η διαδικασία προσδιορισμού της ουσιαστικότητας για το Integrated Reporting έχει εφαρμογή τόσο για θετικά όσο και αρνητικά θέματα (π.χ. ευκαιρίες και κινδύνους, θετικά και αρνητικά αποτελέσματα ή προοπτικές για το μέλλον) καθώς και για οικονομικές και άλλες πληροφορίες. Τα ζητήματα αυτά μπορεί να έχουν άμεσες επιπτώσεις για τον ίδιο τον οργανισμό ή να σχετίζονται με τις επιδράσεις του οργανισμού στις διάφορες αγορές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διατίθενται σε άλλους .

Θα πρέπει να σημειωθεί, επίσης, πως οι αξιολογήσεις αναφορικά με την ουσιαστικότητα θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε τουλάχιστον ετήσια βάση. Ωστόσο, για να μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία πιο αποτελεσματικά, θα πρέπει τελικά να ενσωματωθεί στην καθημερινή διοίκηση του οργανισμού ως μέρος μιας συνεχούς διαδικασίας επανεξέτασης και της αξιολόγησης των θεμάτων από τη διοίκηση και όσων είναι επιφορτισμένοι με την εταιρική διακυβέρνηση.

Αναδημοσίευση από την 5η Ειδική Έκδοση CSR Reports

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here