Εταιρική διακυβέρνηση: Ψηφοφορία για τη φορολογική διαφάνεια

Οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει να αποκαλύπτουν πληροφορίες, ανά χώρα, επί των κερδών, για τους καταβληθέντες φόρους επί των κερδών και για τις δημόσιες εισπραχθείσες ενισχύσεις, είπαν οι ευρωβουλευτές την Τετάρτη με τροπολογίες στο σχέδιο κανόνων όσον αφορά την ενίσχυση της διαφάνειας και την προώθηση της μακροχρόνιας δέσμευσης των μετόχων στις εταιρείες. Επίσης, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν οι μέτοχοι να έχουν την εξουσιοδότηση να ψηφίζουν τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια σχετικά με την πολιτική αμοιβών των διοικητικών στελεχών.

“Η ψηφοφορία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για να οδηγηθούν οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές προς την κατεύθυνση της μακροπρόθεσμης λήψης αποφάσεων και της εξασφάλισης περισσότερης διαφάνειας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αλλά και της ενεργούς συμμετοχής των θεσμικών επενδυτών και των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων”, δήλωσε ο εισηγητής, Sergio Cofferati (S&D, IT), μετά την ψηφοφορία.

“Το εγκεκριμένο κείμενο περιέχει σημαντικά εργαλεία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, όπως για παράδειγμα την υποχρέωση λογοδοσίας από τη μια χώρα στην άλλη με την οποία θα εξασφαλιστεί ότι οι πολυεθνικές θα δηλώνουν δημοσίως τους φόρους που καταβάλλουν σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται. Δεν μπορούμε να χάσουμε αυτή την ευκαιρία, ιδίως μετά τα Luxleaks και άλλα σκάνδαλα”, πρόσθεσε.

Νέες υποχρεώσεις για φορολογική λογοδοσία από χώρα σε χώρα

Οι ευρωβουλευτές εισήγαγαν την υποχρέωση για τους μεγάλους οργανισμούς να δημοσιεύουν πληροφορίες από χώρα σε χώρα, αναφορικά με τα κέρδη ή τις απώλειες προ της φορολόγησης, τους φόρους επί των κερδών ή των απωλειών και τις ληφθείσες δημόσιες επιδοτήσεις. Οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων των εισηγμένων εταιρειών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και οι εταιρείες που ορίζονται από τα κράτη μέλη ως οντότητες δημοσίου συμφέροντος λόγω του ουσιαστικού χαρακτήρα δημόσιου συμφέροντος τους, θα πρέπει επίσης να υποχρεούνται να πράξoυν το ίδιο, λένε οι ευρωβουλευτές.

Ο λόγος των μετόχων επί των αμοιβών των διοικητικών στελεχών

Το Κοινοβούλιο θέλει οι κανόνες να επιτρέπουν στους μετόχους να ψηφίζουν τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια επί της πολιτικής αποδοχών για τα διοικητικά στελέχη μιας εισηγμένης εταιρείας. Ωστόσο, σημειώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν το κατά πόσο η ψηφοφορία σχετικά με την πολιτική αμοιβών από τη γενική συνέλευση των μετόχων θα είναι δεσμευτική ή συμβουλευτική.

Η πολιτική των εταιρειών σχετικά με τις αμοιβές των διοικητικών στελεχών θα πρέπει να επεξηγεί πώς το περιεχόμενο της συμβάλλει στο μακροπρόθεσμο συμφέρον της εταιρείας και να θέτει σαφή κριτήρια για τη χορήγηση σταθερών και μεταβλητών αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων όλων των πριμ και όλων των επιδομάτων, λέει το Κοινοβούλιο. Η αξία των μετοχών δεν πρέπει να διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο όσον αφορά τα κριτήρια οικονομικών επιδόσεων και η αμοιβή των μετοχών δεν θα πρέπει να αποτελεί το πιο σημαντικό μέρος των μεταβλητών αποδοχών των διοικητικών στελεχών, προσθέτουν οι ευρωβουλευτές.

Επόμενα βήματα

Το κείμενο εγκρίθηκε με 556 ψήφους υπέρ, 67κατά και 80 αποχές. Οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να μην κλείσει η πρώτη ανάγνωση, αλλά αντ’ αυτού να εκκινήσουν ανεπίσημες συνομιλίες με τα κράτη μέλη, με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την τελική έκδοση της νομοθεσίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here