Έκθεση για τις Προοπτικές του Ευρωπαϊκού Περιβάλλοντος

Την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, στις 09:30, στο Αμφιθέατρο Άλκης Αργυριάδης του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της έκθεσης «Το ευρωπαϊκό περιβάλλον — κατάσταση και προοπτικές 2015» (SOER 2015) από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος Δρα Hans Bruyninckx.

Οι πολιτικές στους τομείς του περιβάλλοντος και του κλίματος στην Ευρώπη έχουν επιφέρει ουσιαστικά οφέλη, βελτιώνοντας το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, ενθαρρύνοντας την καινοτομία, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης και εντείνοντας την ανάπτυξη. Παρά τα ανωτέρω οφέλη, η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα επίμονων και εντεινόμενων περιβαλλοντικών προκλήσεων. Για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων μεταξύ άλλων θα χρειαστούν θεμελιώδεις αλλαγές στα συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης, που αποτελούν βασική αιτία των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα μηνύματα της πενταετούς αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Η SOER 2015 είναι μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της κατάστασης και των προοπτικών του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει αξιολογήσεις και δεδομένα σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και συγκρίσεις μεταξύ χωρών. Ενθαρρύνει τη θέσπιση πιο φιλόδοξων πολιτικών για την επίτευξη του οράματος της Ευρώπης για το 2050 και υπογραμμίζει την ανάγκη υιοθέτησης νέων προσεγγίσεων που ανταποκρίνονται στη συστημική φύση πολλών περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Την παρουσίαση θα προλογίσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, ενώ το κλείσιμο της συνάντησης θα πραγματοποιηθεί από την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, Μπαριτάκη Χριστίνα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here