Έφη Κουτσουρέλη: Διαχειριζόμαστε το παρόν, μεριμνώντας για το μέλλον

Συνέντευξη στoν Δημήτρη Τσουκαλά

 

H Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Quest Συμμετοχών και Προέδρος της Επιτροπής ΕΚΕ του oμίλου μιλάει στο CSR Review για τη φιλοσοφία και τις δράσεις του oμίλου Quest στον τομέα της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Ποια είναι η φιλοσοφία του Ομίλου Quest όσον αφορά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Πώς εντάσσεται στη γενικότερη εταιρική κουλτούρα του ομίλου και ποιες είναι οι προτεραιότητές σας σε αυτό το κομμάτι;

Η εφαρμογή του θεσμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί στρατηγική επιλογή του Ομίλου Quest και ενσωματώνεται σε όλες τις ενέργειες και λειτουργίες της κάθε εταιρείας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός μοντέλου διακυβέρνησης, το οποίο αποτελεί μονόδρομο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρειών στο μέλλον.

Η ενσωμάτωση των Αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη στρατηγική των εταιρειών, καθώς και η ενσωμάτωση των αξιών της στο σύνολο της εταιρικής κουλτούρας, είναι από τις βασικές μας προτεραιότητες. Η εμπιστοσύνη που γεννιέται από την ένωση αξιών και πράξεων είναι το θεμέλιο για την κοινωνική υπευθυνότητα, επάνω στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν οι εταιρικές σχέσεις προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Ποιες θα λέγατε πως είναι οι προκλήσεις της ενσωμάτωσης των αρχών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην καθημερινή λειτουργία και δραστηριοποίηση του ομίλου;

Η επιχειρηματική ηθική και η υπεύθυνη συμπεριφορά υπήρξε κύριο συστατικό της κουλτούρας του Ομίλου Quest. Το αποδεικνύει, άλλωστε, η συνεπής πορεία μας των 35 χρόνων που μας κατέστησε νικητές στην αγορά, μετά από μια κούρσα με πολλούς γύρους που ο κάθε γύρος της έκρυβε διαφορετικές παγίδες. Και δεν είναι τυχαίο. Το παράδειγμα της Info Quest αποδεικνύει ότι εταιρείες που δημιουργούν γερές βάσεις και διαθέτουν όραμα και αξίες, διαθέτουν συγχρόνως και όλα τα συστατικά της βιώσιμης ανάπτυξης που τους επιτρέπει να προσβλέπουν σε μακροχρόνιο ορίζοντα.

Για να γίνουμε όμως πιο κατανοητοί, θα πρέπει να προσδιορίσουμε το όρο «γερές βάσεις» στην επιχειρηματική πρακτική που έχει συστηματικό και μακροχρόνιο χαρακτήρα.

Ο  Όμιλος Quest από την ίδρυσή του ανέπτυξε υποδομές, συστήματα οργάνωσης και διαχείρισης που του επέτρεψαν τον έλεγχο στη λειτουργία, την ανάπτυξη αλλά και την πρωτοπορία υπηρεσιών στην ελληνική αγορά. Υιοθέτησε δομές και συστήματα που του επέτρεψαν τη διασφάλιση υψηλών υπηρεσιών και σήμερα εφαρμόζει πολιτικές ολικής ποιότητας και ασφάλειας, εναρμονισμένες με τις διεθνείς απαιτήσεις.

Ανάλογη βαρύτητα έχουμε δώσει στο ανθρώπινο δυναμικό, που περιλαμβάνει συστηματική εκπαίδευση στους τεχνολογικούς τομείς ειδίκευσης και πιστοποιήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και στη συστηματική επιμόρφωση του στελεχικού δυναμικού των εταιρειών που επεκτείνεται σε όλα τα επίπεδα.

 

Μπορείτε να μας παρουσιάσετε συνοπτικά κάποιες από τις δράσεις και τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που πραγματοποιείτε;

Ο στρατηγικός προσανατολισμός των δράσεων συνδέεται με το όραμά μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και εξέλιξη μέσα από το τρίπτυχο Τεχνολογία – Καινοτομία- Επιχειρηματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό ο όμιλος, αναγνωρίζοντας την αξία της παιδείας για την ανάπτυξη και ευημερία του κοινωνικού συνόλου, στράφηκε στην ενίσχυση του ρόλου της τεχνολογίας. Προς την κατεύθυνση αυτή ανέπτυξε δράσεις για τη διάδοση των νέων τεχνολογιών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσα από την εκπαίδευση, αλλά και την αξιοποίηση δυνατοτήτων της τεχνολογίας σε θέματα εκπαιδευτικά, που ξεκινούν από τα πρώτα σχολικά χρόνια και φτάνουν μέχρι την υποστήριξη νέων φοιτητών με υποτροφίες.

Ενδεικτικά, θα ήθελα να αναφερθώ στο πρόγραμμα «Καινοτομία στην Εκπαίδευση», που αξιοποιεί το οικοσύστημα της Apple ως εργαλείο μάθησης. Για την εφαρμογή του συνεργαζόμαστε με δημόσια και ιδιωτικά σχολεία που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές τους με καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία και να υιοθετήσουν πρακτικές διαδραστικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, με την πολύτιμη εθελοντική συμβολή αξιόλογων εκπαιδευτικών και επένδυση ιδίων πόρων του ομίλου, έχει ήδη ψηφιοποιηθεί η εκπαιδευτική ύλη των βασικών μαθημάτων του Δημοτικού και του Γυμνασίου και έχει δημιουργηθεί και ένα σύνολο εκπαιδευτικών εφαρμογών για κάθε βαθμίδα, από το νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο. Αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων χωρίς κόστος, στο www.edupad.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Μια άλλη δράση στην οποία αξίζει να αναφερθώ, είναι το πρόγραμμα «Συναρμολογώντας τον Υπολογιστή Quest», στο πλαίσιο του οποίου μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου έχουν την ευκαιρία να συναρμολογήσουν από την αρχή μέχρι το τέλος έναν υπολογιστή Quest. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιδιά, που επισκέπτονται επίσης και το τμήμα Τεχνικών Επισκευών, ενώ βλέπουν ζωντανά πώς λειτουργεί ένα μεγάλο κέντρο διανομής προϊόντων. Παράλληλα, έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με στελέχη του ομίλου θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού στο χώρο της τεχνολογίας.

Η αποκορύφωση των δράσεών μας που αφορούν στους νέους, είναι η δημιουργία της IQbility, ενός εκκολαπτηρίου για τη νεανική επιχειρηματικότητα, που βοηθά με συστηματικό και δομημένο τρόπο επιχειρηματικές ομάδες νέων, να εξελιχθούν σε επιχειρήσεις με εμπορικά εκμεταλλεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας, παρέχοντάς τους μέσα, πόρους, υποδομές και mentoring. Μέχρι σήμερα η IQbility έχει υποστηρίξει έξι start ups, στις οποίες απασχολούνται περισσότεροι από 50 νέοι επιστήμονες.

 

Πρόσφατα παρουσιάσατε τον πρώτο Απολογισμό Αειφορίας του Ομίλου Quest. Ποιοι λόγοι σάς οδήγησαν στο εγχείρημα της έκδοσής του και ποιες θα λέγατε πως ήταν οι προκλήσεις που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε όσον αφορά την επιλογή, τη συγκέντρωση και την παρουσίαση του υλικού;

Τόσο οι διεθνείς, όσο και οι επικρατούσες συνθήκες στη χώρα μας, που είναι ιδιαίτερα δυσμενείς, επιβάλλουν περισσότερο από κάθε φορά την υπεύθυνη πληροφόρηση για το ρόλο των επιχειρήσεων και τη λειτουργία τους απέναντι στο κοινωνικό σύνολο το οποίο επηρεάζουν.

Η ενσωμάτωση των αρχών ΕΚΕ στη στρατηγική λειτουργία της επιχείρησης, το ευρύτερο όραμα και οι αξίες, καθώς και η συνεισφορά τους στην κοινωνία, ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και συμβάλλουν στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας, των βασικών ενδιαφερόμενων μερών -Stakeholders- καθώς και της κοινωνίας.

Η μεθοδολογία για την έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Quest βασίστηκε στο διεθνές πρότυπο GRI-4, ενώ το περιεχόμενο ορίσθηκε με βάση το materiality assessment, δηλαδή την αξιολόγηση των ουσιαστικών θεμάτων των εταιρειών του ομίλου που συμμετείχαν στον Απολογισμό: Info Quest Technologies, Uni Systems, iSquare και ACS.

Ο Απολογισμός απεικονίζει τη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ομίλου και τις επιλογές μας για την καλύτερη διαχείριση των πόρων μας, των ανθρώπων μας, του περιβάλλοντος. Η δημιουργία δεικτών μέτρησης και η παρουσίαση της εξέλιξής μας από χρόνο σε χρόνο σε κάθε πυλώνα που παρουσιάζεται σε αυτόν, αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για βελτίωση και μια επιπλέον δέσμευση για την επίτευξη των στόχων μας.

 

Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα οφέλη από τη λογοδοσία αειφορίας – τόσο γενικά όσο ειδικότερα για τον  Όμιλο Quest;

Το κτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και η βελτίωση της φήμης και της εικόνας, είναι μερικά από τα οφέλη για τον όμιλο.

Παράλληλα, μας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε για το όραμά μας, τη λειτουργία μας και την επιχειρηματικότητα του ομίλου, που συνδέεται με τη διάδοση και τη χρήση της πληροφορικής στη χώρα μας, να μιλήσουμε για την εξάπλωση των νέων τεχνολογιών σαν εργαλείο ανάπτυξης μέσα από τις δραστηριότητες των εταιρειών μας, για την ανάπτυξη της νέας επιχειρηματικότητας και την ευκαιρία για τη δημιουργία νέας πηγής πλούτου μέσω της IQbility.

 

Ποιο είναι το γενικότερο σχόλιό σας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή; Θεωρείτε πως υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος που πρέπει να καλυφθεί; 

Είναι ένας θεσμός με μεγάλη σημασία και τα οφέλη που προκύπτουν από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Οι απαιτήσεις, όμως, για εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα, που δημιουργεί δυσκολίες, καθώς και οι επιφυλάξεις για τα μετρήσιμα οφέλη, είναι δύο παράγοντες που πρέπει να ξεπεράσουν οι επιχειρήσεις ώστε να επενδύσουν στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

 

Αναδημοσίευση από το Τεύχος 54 του CSR Review.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ