ΓΓΙΦ: Δράση για τα Δικαιώματα των Γυναικών

Η εξειδικευμένη δομή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων UN WOMEN, δημοσιοποίησε πρόσφατα μία αξιόλογη έκδοση 31 σελίδων στην αγγλική γλώσσα με σκοπό την υποβοήθηση του έργου κυρίως των αναπτυσσόμενων χωρών στον απαιτητικό δρόμο για την υλοποίηση των δεκαεπτά Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης μέχρι το 2030.

Η απλή δομή του κειμένου και οι πολλές έγχρωμες φωτογραφίες αποσκοπούν στο να καταδείξουν σε όλο τον πλανήτη την ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στο σύνολο των Στόχων, εάν πραγματικά η διεθνής κοινότητα επιθυμεί την πολυπόθητη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη προς όφελος ολόκληρου του πληθυσμού χωρίς ίχνος έμφυλης διάκρισης:

Ειδικότερα, από τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στον πέμπτο διακριτό Στόχο για την Ισότητα των Φύλων, προκύπτει ότι:

•    περισσότερο από 1,3 δισεκατομμύρια γυναίκες δε διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
•    παρόλο που οι γυναίκες αποτελούν το 43% του αγροτικού εργατικού δυναμικού στις αναπτυσσόμενες χώρες και σε ορισμένες περιοχές της Ασίας και της Αφρικής ξεπερνούν το 50%, εντούτοις μόλις το 10% της συνολικής βοήθειας στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της δασοπονίας φθάνει σε αυτές
•     το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού χωρίς βασικές γνώσεις γραφής και ανάγνωσης είναι γυναίκες
•    ενώ στις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες το 99% του πληθυσμού δεν είναι αναλφάβητο, στις πιο φτωχές χώρες του πλανήτη το αντίστοιχο ποσοστό πέφτει  στο 53%
•    στον αναπτυσσόμενο κόσμο η μητρική θνησιμότητα είναι 14 φορές υψηλότερη σε σχέση με τις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες
•    το 2014 η ισότητα των φύλων δεν κατοχυρώνονταν από το Σύνταγμα 52 χωρών (σε σύνολο 195 χωρών, στις 143 υπήρχε συνταγματική κατοχύρωση)
•    τον Αύγουστο του 2015 μόλις το 22% των μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων ήταν γυναίκες
•    23 χρόνια μετά τη Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως πέφτει θύμα φυσικής ή σεξουαλικής βίας, συχνά από άτομο του οικείου περιβάλλοντός της
•    133 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες έχουν ακρωτηριαστεί στα γεννητικά τους όργανα σε 29 χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, όπου η συγκεκριμένη επιβλαβής παραδοσιακή πρακτική είναι άκρως διαδεδομένη
•     το ιδιοκτησιακό καθεστώς μεταξύ ανδρών και γυναικών διαφέρει στο νομικό σύστημα 29 χωρών από τις 143 όπου διεξήχθη σχετική έρευνα από τον Ο.Η.Ε.
•    μόλις το 20% του εργατικού δυναμικού στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι γένους θηλυκού
•    παρόλο που το 50% των γυναικών άνω των 15 ετών εργάζεται (το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες είναι 75%), εντούτοις οι απολαβές τους είναι μειωμένες κατά 24% σε σχέση με τους άρρενες συναδέλφους τους παγκοσμίως
•    μόλις μία στις πέντε χώρες έχει επιτύχει ισοτιμία μεταξύ γυναικών και ανδρών στο χώρο της επιστήμης, το οποίο μεταφράζεται σε ποσοστό 45%-55% των γυναικών που εργάζονται ως ερευνήτριες
•    το 47% των εργαζομένων στο χώρο της αλιείας σε σύνολο 120 εκατομμυρίων ατόμων είναι γυναίκες, οι οποίες συχνά πέφτουν θύματα κατάφωρης παραβίασης των εργασιακών τους δικαιωμάτων, αφού απασχολούνται χωρίς συμβόλαια και χωρίς τήρηση των κανονισμών ασφάλειας και υγιεινής
•    την περίοδο 1992-2011 μόλις το 9% των ατόμων που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις για την ειρηνική διευθέτηση των ένοπλων συγκρούσεων σε διαφορές περιοχές του πλανήτη, ήταν γυναίκες
•    το 98% των 4,5 εκατομμυρίων θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης έχει υπολογιστεί ότι είναι γυναίκες.

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων εντάσσεται στα θεματικά πεδία «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και «Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here