Louise Koch: Η βιωσιμότητα οδηγεί σε επιχειρηματική ανάπτυξη

Η Louise Koch αποτελεί την Corporate Sustainability Director για την Dell EMC σε Ευρώπη, Μέση Αντατολή και Αφρική.

Πρόσφατα επισκέφθηκε τη χώρα μας και μίλησε στο CSR Review για τους νέους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει η Dell στο δρόμο προς το 2030, αλλά και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η κουλτούρα βιωσιμότητας σε μια επιχείρηση.

Μπορείτε να μας περιγράψετε συνοπτικά τη συνολική στρατηγική της Dell όσον αφορά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη Bιώσιμη Ανάπτυξη; Πού εστιάζει η εταιρεία;

Στην Dell Technologies ο όρος που χρησιμοποιούμε για τη συνολική στρατηγική μας σε αυτό το πεδίο είναι «Κοινωνικός Αντίκτυπος» (Social Impact). Mέσα στο 2019 -ένα χρόνο δηλαδή νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό- κατορθώσαμε να επιτύχουμε τους περισσότερους από τους Στόχους Βιωσιμότητας που είχαμε θέσει για το 2020 και ανακοινώσαμε τον όραμά μας για το 2030 και τους νέους στόχους μας με αυτό τον συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Το όραμα της εταιρείας για την επόμενη δεκαετία ονομάζεται Progress Made Real (Πρόοδος που γίνεται Πραγματικότητα) και ταιριάζει απόλυτα με τον γενικότερο εταιρικό σκοπό (purpose) μας, που είναι «Technologies that drive Human Progress» (Τεχνολογιών που βοηθούν την Ανθρώπινη Πρόοδο). Αυτό είναι το όραμα του Michael Dell από την ημέρα που ίδρυσε την εταιρεία, πριν από 35 χρόνια, στο φοιτητικό του δωμάτιο, στο Austin. «Πρόοδος που γίνεται Πραγματικότητα», λοιπόν, γιατί θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στον αντίκτυπό μας στην κοινωνία και τον πλανήτη και, στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, εστιάζουμε σε 3 διακριτούς πυλώνες.

Συγκεκριμένα, θέλουμε να:
• Προάγουμε τη βιωσιμότητα, εστιάζοντας στην ανακύκλωση σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων μας αλλά και σε όλο το φάσμα της αλυσίδα προμηθειών, με συγκεκριμένους στόχους και δεσμεύσεις στο πλαίσιο των σχέσεών μας με πελάτες, συνεργάτες και εργαζομένους.
• Να καλλιεργούμε την ένταξη (inclusion) και τη διαφορετικότητα (diversity), αναπτύσσοντας το ανθρώπινο δυναμικό του μέλλοντος και δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους ανθρώπους να ξεδιπλώσουν τις δυνατότητές τους στον αναπτυσσόμενο χώρο της τεχνολογίας, μειώνοντας το χάσμα δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης αλλά και εδραιώνοντας ένα εργασιακό περιβάλλον και μια κουλτούρα μέσα στην ίδια την Dell Technologies, όπου θα κυριαρχούν ο σεβασμός και η υποστήριξη της διαφορετικότητας
• Να μεταμορφώνουμε ζωές με την τεχνολογία, μέσω δωρεών, της σύμπραξης με ΜΚΟ και της ενίσχυσης της κουλτούρας του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς, εστιάζοντας, αρχικά, στην υγεία και την εκπαίδευση. Φυσικά, στο πλαίσιο και των νέων στόχων μας συνεχίζουμε σταθερά να δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στη δεοντολογία και το ιδιωτικό απόρρητο

Πόσο δύσκολο είναι να πραγματοποιεί όλα αυτά που περιγράψατε συνοπτικά μια μεγάλη πολυεθνική σαν την Dell, η οποία περιλαμβάνεται μεταξύ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο;

Μεγάλη πρόκληση αποτελεί φυσικά το γεγονός πως πρέπει να ενεργούμε τόσο σε παγκόσμιο (global) όσο και σε τοπικό (local) επίπεδο. Πρέπει να παρουσιάζουμε παγκόσμια προγράμματα, τα οποία, όμως, να είναι σχετικά και με την πραγματικότητα σε διαφορετικά μέρη. Αν εστιάσουμε στον άξονα του σχεδίου μας που αφορά το στόχο μας να προάγουμε τη βιωσιμότητα, χαρακτηριστικά παραδείγματα του συγκεκριμένου τρόπου σκέψης μας είναι η ιδιαίτερη προσοχή που δίνουμε σε ζητήματα όπως ο σχεδιασμός και η αποστολή των προϊόντων μας σε παγκόσμιο επίπεδο, η προσπάθεια που καταβάλλουμε για τη μείωση του ενεργειακού και ανθρακικού μας αποτυπώματος αλλά και ο πολύ μεγάλος βαθμός στον οποίο χρησιμοποιούμε ανακυκλώσιμα και ανανεώσιμα υλικά -ακόμη και carbon fiber και πλαστικά που έχουν συλλεγεί από τους ωκεανούς- τόσο στα προϊόντα όσο και στις συσκευασίες μας.

Θεωρείτε πως οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με βάση μια κουλτούρα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας αποκομίζουν και επιχειρηματικά οφέλη από αυτή τη στρατηγική; Οδηγεί σε επιχειρηματική ανάπτυξη η δραστηριοποίηση που ακολουθεί τις επιταγές της ΕΚΕ και της βιωσιμότητας;

Ναι, θεωρώ πως η βιωσιμότητα μπορεί να προσφέρει επιχειρηματικά οφέλη. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να το δει κανείς. Υπάρχουν, για παράδειγμα, έρευνες που καταδεικνύουν ξεκάθαρα πως επενδύσεις σε επιχειρήσεις που σκοράρουν «ψηλά» σε κριτήρια ESG (Environment, Social, Governance) προσφέρουν καλύτερο και μεγαλύτερο ROI (Return on Investment). Επίσης, μια επιχείρηση που λειτουργεί με υπεύθυνο και ηθικό τρόπο, μπορεί ευκολότερα να προσελκύσει και να διατηρήσει στο δυναμικό της ταλαντούχους ανθρώπους, ειδικά σήμερα, καθώς οι Millennials επιθυμούν να εργάζονται σε επιχειρήσεις που διαθέτουν ξεκάθαρο σκοπό (purpose). Ακόμη, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Κυκλική Οικονομία οδηγεί και σε μειώσεις κόστους για τις επιχειρήσεις, ενώ το υπεύθυνο επιχειρείν μπορεί να οδηγήσει και σε καλύτερες και πιο δυνατές σχέσεις με τους καταναλωτές και αυξημένες πωλήσεις. Τέλος, όταν μια επιχείρηση βλέπει τους SDGs (Sustainable Development Goals) όχι σαν μια λίστα δεσμεύσεων αλλά σαν μια ευκαιρία για καινοτομίες και νέες δυνατότητες, τότε σίγουρα μπορεί να αποκομίσει πολλά. Υπάρχουν επιχειρήσεις που το έχουν πράξει και έχουν ανοίξει νέες αγορές και νέες προϊοντικές κατηγορίες

Who is who
Η Louise Koch αποτελεί την Corporate Sustainability Director για την Dell EMC σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Πάθος της είναι να συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου μέσω του επιχειρείν και συνεργάζεται στενά με εργαζομένους, πελάτες και συνεργάτες της πολυεθνικής εταιρείας στην περιφέρεια EMEA, προκειμένου να διαδώσει και να αναπτύξει το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Dell και να αναγνωρίσει νέες δυνατότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης μέσα από τη βιωσιμότητα. Αποτελεί μέλος του Συμβουλίου για το Βιώσιμο Επιχειρείν και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Council for Sustainable Business & the UN Global Goals) της Δανίας, ενώ συμμετέχει σε ανάλογα όργανα για το χώρο του IT και των τηλεπικοινωνιών σε Δανία και Σουηδία.

Επίσης, συμμετέχει σαν ενεργό μέλος στο ΙInstitute for Sustainability in Leadership του Πανεπιστημίου του Cambridge, ενώ αποτελεί μια από τις πιο γνωστές ομιλήτριες σε συνέδρια και ημερίδες με θέμα την ΕΚΕ και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη. Προτού ενταχθεί στην Dell, διατηρούσε καθήκοντα Head of CSR στην Ομοσπονδία Επιχειρήσεων της Δανίας (Danish Enterprise), όπου οικοδόμησε μια δυναμική πλατφόρμα για την ΕΚΕ και το Βιώσιμο Επιχειρείν, ενώ διετέλεσε μέλος Δ.Σ. και στην τοπική πρωτοβουλία με θέμα το Ηθικό Εμπόριο (Danish Ethical Trade initiative). Τον Φεβρουάριο του 2016, συμπεριλήφθηκε στη λίστα «Global 100 Most Impactful CSR Leaders» από τον οργανισμό World CSR Day.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ