ΣΒΠΕ: Δεύτερο ισχυρό πλήγμα στη ελληνική βιομηχανία πλαστικών προωθεί το ΥΠΕΝ

Σε υψηλούς τόνους κινείται η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ) στην οποία αναφέρει πως «Χωρίς τεκμηρίωση και εις βάρος της ελληνική παραγωγής και του καταναλωτή, προωθείται επέκταση του φορολογικού τέλους και στις επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες».

Ο ΣΒΠΕ επισημαίνει πως οι πρακτικές που συζητά το Υπουργείο δεν συνάδουν με την κυκλική οικονομία και απορρίπτονται από το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών και προτείνει μεταξύ άλλων, οι επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες να περιέχουν τουλάχιστον 40% ανακυκλωμένη πρώτη ύλη

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Από τον «άδικο φόρο που υπερφορολογεί τους Έλληνες πολίτες», όπως χαρακτήριζε ως αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία τον περιβαλλοντικό φόρο χρήσης της πλαστικής σακούλας, τώρα επεξεργάζεται ως κυβέρνηση, την ατεκμηρίωτη επέκταση του με την επιβολή περιβαλλοντικού τέλους σε όλες τις σακούλες από πολυαιθυλένιο – ακόμη και στην επαναχρησιμοποιούμενη συμβατική σακούλα άνω των 50 μικρών. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ) επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ξεπερνά τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και την διεθνή εμπειρία, αδιαφορεί για το πνεύμα της κυκλικής οικονομίας και αιφνιδιάζει την ήδη πιεσμένη ελληνική παραγωγή, προς χάριν μιας -προς συζήτηση-  φιλικής προς το περιβάλλον πρωτοβουλίας, που θα οδηγήσει σε επιβάρυνση και τον καταναλωτή.

Σημειώνεται, ότι οι σακούλες μεταφοράς άνω των 50 μικρών – όπως αυτές περιγράφονται στην ΚΥΑ  Αριθμ. 180036/952 10-8-2017 είναι σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 720/2015, τον Ν. 4496/8-11-2017, εναρμονίζονται με το Ισπανικό πρότυπο UNE 53942 και ως εκ τούτου θεωρούνται επαναχρησιμοποιούμενες ή/και πολλαπλά χρησιμοποιούμενες. Λόγω του μεγέθους τους, αφενός έχουν αντικαταστήσει σε σημαντικό ποσοστό τις σακούλες απορριμμάτων με αντίστοιχη μείωση πλαστικής ύλης και αφετέρου καθώς περιέχουν σημαντικό ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού, συμβάλλουν ενεργά στην κυκλική οικονομία και στην απορρόφηση ποσοτήτων ανακυκλωμένων υλικών που παράγει η ελληνική βιομηχανία. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους οι επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες άνω των 50 μικρών είναι ελεύθερες πάσης μορφής τελών στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών.

Παρά ταύτα, το Υπουργείο προωθεί αβασάνιστα σχέδιο νόμου με φοροεισπρακτική προσέγγιση που θα επιβαρύνει για μία ακόμη φορά τον καταναλωτή και θα αποτελέσει ένα δεύτερο ισχυρό πλήγμα στη ελληνική βιομηχανία πλαστικών, μετά το νόμο 4496/2017 ο οποίος επέβαλε στον κλάδο μια βίαια και εξαιρετικά κοστοβόρο προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Ο ΣΒΠΕ επισημαίνει ότι το αποτέλεσμα θα είναι, ένας κλάδος, ο οποίος προσφέρει πολλαπλά έσοδα στο κράτος, χιλιάδες θέσεις εργασίας και αναπτυξιακή προοπτική, να απειλείται πλέον με όρους βιωσιμότητας κι ακόμα περισσότερο όταν η πολιτεία δεν ασκεί τους απαραίτητους ελέγχους για αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος της εγχώριας παραγωγής, από εισαγόμενες σακούλες που κυκλοφορούν με παραπλανητικές σημάνσεις.

Η λανθασμένη και επιπόλαιη προσέγγιση της επέκτασης του τέλους στο εν λόγω νομοσχέδιο, αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας προς την οποία στρέφονται όλες οι χώρες παγκοσμίως και δεν λαμβάνεται υπόψιν ούτε η διεθνής εμπειρία, ούτε τα στοιχεία κατανάλωσης των δύο ετών εφαρμογής του μέτρου φορολόγησης της λεπτής πλαστικής σακούλας. Σύμφωνα με αυτά, οι στόχοι της ευρωπαϊκής οδηγίας για το 2025 έχουν ήδη επιτευχθεί στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από μελέτη που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, το 2019 σημειώθηκε μείωση κατά 98,6% της χρήσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς στα σούπερ μάρκετ σε σχέση με το 2017.

Ο ΣΒΠΕ, προωθώντας το πνεύμα συνεργασίας, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους εκπροσώπους της Πολιτείας και τους συναρμόδιους φορείς. Προσφάτως πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Γ.Γ Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, Κωνσταντίνο Αραβώση, τον Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλη Γραφάκο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΟΑΝ, Ιωάννη Σιδέρη, οι οποίοι διαβεβαίωσαν τους εκπροσώπους του Συνδέσμου ότι δεν υφίσταται θέμα επιβολής περιβαλλοντικού τέλους και επιβεβαιώθηκε η διάθεση συνεργασίας, εκατέρωθεν. Εν συνεχεία, και ενώ εκκρεμούσε συνάντηση με τον Υπουργό Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, για την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020, το Υπουργείο δημοσιοποίησε αιφνιδίως και χωρίς καμία ενημέρωση το εν λόγω σχέδιο νόμου, στις 28 Φεβρουαρίου 2020. Οι συνεννοήσεις μεταξύ του Υπουργείου και των Γ.Γ. εγείρουν βεβαίως ερωτήματα, ειδικότερα όταν κατά τη συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και την διατύπωση των αιτιάσεων του Συνδέσμου διαπιστώθηκε πνεύμα αμφισβήτησης των δεδομένων για τις επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες και αδιαφορία για τις ουσιαστικές και συγκεκριμένες προτάσεις ενός παραγωγικού κλάδου.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, παρά τον αιφνιδιασμό του, θα επιδιώξει να διατηρήσει το πνεύμα συνεργασίας με την πολιτεία. Η προτεραιότητα του Συνδέσμου παραμένει η διασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου και θα επισημαίνει κάθε ατεκμηρίωτο σχεδιασμό που είναι εις βάρος της ελληνικής παραγωγής και των διεθνών πρακτικών. Τα μέλη του εργάζονται με γνώμονα τη βέλτιστη υιοθέτηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας και την εντατικοποίηση της ανακύκλωσης και οι αναλυτικές και αιτιολογημένες προτάσεις του Συνδέσμου έχουν κατατεθεί αρμοδίως.

Οι προτάσεις του ΣΒΠΕ συμπυκνώνονται στα εξής:

  • Διάθεση επαναχρησιμοποιούμενων συμβατικών σακουλών άνω των 50 μικρών εναρμονισμένων με το Ισπανικό πρότυπο UNE 53942 χωρίς τέλη υπό την προϋπόθεση ότι περιέχουν τουλάχιστον 40% ανακυκλωμένη πρώτη ύλη.
  • Αναβάθμιση των συστημάτων διαχείρισης για να αυξηθεί το ποσοστό ανακύκλωσης, το οποίο είναι ιδιαίτερα χαμηλό στη χώρα μας.
  • Αύξηση των ελέγχων για παραβάσεις που σχετίζονται με εισαγόμενες κατά κανόνα πλαστικές σακούλες λεπτού πάχους που κυκλοφορούν με παραπλανητικές σημάνσεις και σοβαρές παραλήψεις, με συνέπεια την απώλεια εσόδων για το κράτος και τον αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των εγχώριων παραγωγών.
  • Κοινές πρωτοβουλίες κράτους – βιομηχανίας για την προώθηση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας γενικότερα.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, επιθυμεί να είναι σύμβουλος της πολιτείας στην χάραξη πολιτικής και συνεργάτης της στην προστασία του περιβάλλοντος και όχι αμέτοχος παρατηρητής εξελίξεων, που θίγουν αναιτιολόγητα και άμεσα τον κλάδο».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ