Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Βιώσιμη επιχειρηματικότητα με σεβασμό στο περιβάλλον

Οι σύγχρονες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις απαιτούν εγρήγορση, άμεση ανταπόκριση και συνεργασία,ώστε να μετατραπούν σε ευκαιρίες για όλους.

Στρατηγική προτεραιότητα της Ελληνικής ΒιομηχανίαςΤροφίμων αποτελεί η Βιώσιμη Ανάπτυξη,με στόχοτη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, μέσα από την εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, την καλύτερη αξιοποίηση των πηγών (ενέργεια, νερό, πρώτες ύλες), την πρόληψη της σπατάλης των τροφίμων και τη βελτιστοποίηση των συσκευασιών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα διατροφής.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων θέλοντας να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην μετάβαση της ελληνικής επιχειρηματικότητας προς τη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία αναλαμβάνει δράσεις, με πιο σημαντικές:

  • τη λειτουργία της Επιτροπής Περιβάλλοντος &Αειφορίας, με στόχο τη συζήτηση και διαχείριση σύγχρονων περιβαλλοντικών θεμάτων που αφορούν στη ΒιομηχανίαΤροφίμων & Ποτών και την ανάδειξη πράσινων τεχνολογιών για τον Κλάδο,
  • τη διεξαγωγή έρευνας στα Μέλη του για την αποτύπωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων,
  • τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, όπως το CIRCforBIO, που στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, μέσα από την αξιοποίηση των οικιακών και της Βιομηχανίας Τροφίμων αποβλήτων για την παραγωγή βιοκαυσίμων,
  • την υποστήριξη του έργου της Τράπεζας Τροφίμων, μέσα από τη συμμετοχή των Μελών του στο πρόγραμμά της για την καταπολέμηση της σπατάλης των τροφίμων.
  • Απώτερος στόχος της Βιομηχανίας Τροφίμων είναι η μετάβαση προς την κυκλική οικονομία για την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων διατροφής με βελτιωμένα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και προστιθέμενη αξία, που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των καταναλωτών.Η Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών εργάζεται για να εξασφαλίσει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα τροφίμων φορείς, από τους παραγωγούς των πρώτων υλών έως τους καταναλωτές, θα συνεργαστούν για την επίτευξη κοινών και ρεαλιστικών στόχων στο πλαίσιο της βιωσιμότητας.