Παρουσίαση ελληνικής έρευνας για τα ESG κριτήρια στο Clean Energy Forum 2021

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) είχε την τιμή να συμμετάσχει στο πρόσφατο Clean Energy Forum του Business Council for Sustainable Energy των Ην. Πολιτειών, με εξέχοντες ομιλητές, όπως η Gina McCarthy, Εθνικός Σύμβουλος για την Κλιματική Αλλαγή του Προέδρου Joe Biden και πρώην Επικεφαλής του Yπουργείου Περιβάλλοντος των Η.Π.Α., ο Γερουσιαστής Joe Manchin, Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας και Φυσικών Πόρων καθώς και η Kristina Wyatt, Ανώτερη Σύμβουλος στην Επιτροπή  Securities and Exchange Commission.

Στο Forum ο Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE) Νίκος Αυλώνας παρουσίασε την πρόσφατη Έρευνα του Κέντρου Αειφορίας για τα ESG κριτήρια στις Η.Π.Α. και στον Καναδά, με ανάλυση των σημερινών και μελλοντικών τάσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις στα ESG κριτήρια (περιβάλλον-κοινωνία-διακυβέρνηση) παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα διαθέτουν Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG) και αντίστοιχη εταιρική στρατηγική, θέτουν διαφανείς και μετρήσιμους στόχους και χρησιμοποιούν διεθνή πρότυπα αξιολόγησης. Μέσα από την έρευνα επιβεβαιώθηκε και πάλι ότι οι υψηλές επιδόσεις στα ESG συνδέονται με θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι την περίοδο 2017-2019, 4 από τις 5 κορυφαίες εταιρείες στα ESG πέτυχαν βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Για να ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις και τις νέες νομοθεσίες που σχετίζονται με την ενσωμάτωση ESG κριτηρίων, τα στελέχη Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας χρειάζονται να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να γνωρίσουν τα νέα εργαλεία μέσα από εξειδικευμένη εκπαίδευση.

Με διεθνή εμπειρία για περισσότερα από 14 χρόνια στην πιστοποιημένη εκπαίδευση, το Κέντρο Αειφορίας φέρνει τον Απρίλιο και στην Αθήνα το Διεθνές Πρόγραμμα Πιστοποίησης Στελεχών Βιώσιμης Ανάπτυξης-ESG, Advanced Edition 2021, Digital Version (22-23 και 26 Απριλίου).

Πρόκειται για το κορυφαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχουν παρακολουθήσει πάνω από 6.500 ανώτατα στελέχη από τις FORTUNE 500 και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις σε περισσότερες από 35 χώρες.