Ο Όμιλος Lavazza δεσμεύεται να έχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2030

Ο Όμιλος Lavazza δράττεται της ευκαιρίας με την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2020, προκειμένου να ανακοινώσει το” Roadmap to Zero”, ένα φιλόδοξο σχέδιο για την πλήρη εξουδετέρωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου έως το τέλος του 2030, με μία επένδυση που μόνο για την περίοδο 2020-2021 ήδη έχει προσεγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Το 2020, σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον λόγω της πανδημίας Covid-19 που επηρέασε με σφοδρότητα τις παγκόσμιες αγορές, ο Όμιλος ανέφερε κύκλο εργασιών 2,085 δισεκατομμυρίων ευρώ και λειτουργικές ταμειακές ροές 125 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία του 2019, καθώς και σταθερές λιανικές πωλήσεις αλλά και επιπλέον διεύρυνση των δικτύων στις βασικές αγορές που δραστηριοποιείται.

«Μέσα σε αυτήν την τόσο δύσκολη περίοδο, βασίζουμε την προσέγγισή μας σε τρεις προτεραιότητες: προσωπική υγεία και ασφάλεια, επιχειρηματική συνέχεια και μελλοντική ανάπτυξη», αναφέρει σχετικά ο Antonio Baravalle, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Lavazza. «Το 2020, πετύχαμε καλά αποτελέσματα παρά τις δυσκολίες και συνεχίσαμε την ανάπτυξη των έργων μας, κοιτάζοντας προς το μέλλον, με επενδύσεις αλλά και με έμφαση στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα, πυλώνες που γίνονται ολοένα και πιο βασικοί στη συνολική στρατηγική μας».

Ως εκ τούτου, ο Όμιλος είναι αποφασισμένος να συνεχίσει να ενσωματώνει τα κριτήρια υπευθυνότητας στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, με την εφαρμογή μιας στρατηγικής περιβαλλοντικής αειφορίας επικεντρωμένης στο ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα και την κυκλική οικονομία, σε πλήρη αρμονία με την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ όπως υπεγράφη το 2017.

Υπάρχουν διάφοροι τομείς δράσης, ένας από τους οποίους είναι η σημερινή ανακοίνωση του «Χάρτη πορείας προς το μηδέν», ο οποίος θα εξουδετερώσει πλήρως το αποτύπωμα άνθρακα του Ομίλου Lavazza έως το τέλος του 2030

ακολουθώντας μια τριπλή προσέγγιση γύρω από το ζήτημα: διαρκή παρακολούθηση και μέτρηση των εκπομπών CO2 , διαδικασίες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας παραγωγικότητας και τη μείωση των αρνητικών συνεπειών της στο περιβάλλον· και τέλος, εύρεση τρόπων αντιστάθμισης των υπολειμματικών εκπομπών που δεν μπορούν να μειωθούν.

Αυτό το φιλόδοξο σχέδιο ήδη επέτρεψε στον Όμιλο να επιτύχει ένα σημαντικό ορόσημο στο τέλος του 2020: μηδενική επίπτωση από τις άμεσες εκπομπές CO2 που δημιουργούνται από όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής, των γραφείων, των κύριων καταστημάτων, των εταιρικών οχημάτων και από έμμεσες εκπομπές που παράγονται από την αγορά και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και ατμού. Μέχρι το τέλος του 2030, οι έμμεσες εκπομπές θα έχουν εξισορροπηθεί σε όλα τα στάδια και βήματα των εργασιών του Ομίλου, από τους πράσινους ακόμη σπόρους καφέ, έως τη συσκευασία του και την εφοδιαστική αλυσίδα για τη διάθεσή του στο κοινό.

Ένα από τα βασικά ορόσημα που θα οδηγήσει με επιτυχία τον Όμιλο στον στόχο του 2030 θα επιτευχθεί μέσω του «Roadmap to Zero», το στρατηγικό σχέδιο που αναμένεται να επιτευχθεί στο τέλος του 2025 και στοχεύει να κάνει ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο συσκευασιών επαναχρησιμοποιήσιμο, ανακυκλώσιμο ή κατάλληλο για λίπασμα: Η βιωσιμότητα παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες των πρωτοβουλιών καινοτομίας που αναπτύχθηκαν από τη μονάδα Έρευνας & Ανάπτυξης του Ομίλου, στη βάση των αρχών του Αειφόρου Σχεδιασμού και της κυκλικής οικονομίας.

Ένας παγκόσμιος Όμιλος έχει ευθύνη όχι μόνο για το ίδιο το περιβάλλον, αλλά και για τις κοινότητες εντός των οποίων, ή και με τη βοήθεια των οποίων, δραστηριοποιείται. Αυτό είναι το σκεπτικό πίσω από τη δωρεά στην οποία προχώρησε ο Όμιλος Lavazza το 2020, ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, για έργα υποστήριξης της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και στήριξης των ευάλωτων ομάδων στην περιοχή Πιεμόντε της Ιταλίας. Επιπλέον, άλλα 2,5 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για τη στήριξη τοπικών κοινοτήτων στην Ιταλία και στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, η επιχειρησιακή συνέχεια επίσης διασφαλίστηκε κατά την περίοδο της πανδημίας, εντός της οποίας πρωταρχικό μέλημα ήταν η ασφάλεια των εργαζομένων, των οποίων οι σκληρές προσπάθειες ανταμείφθηκαν με επιδόματα βάσει στόχων, ύψους άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ και τα οποία καταβλήθηκαν εντός του 2020.

Όσον αφορά την επιχειρηματική απόδοση του 2020, ο Όμιλος Lavazza επέδειξε σταθερά αποτελέσματα, παρόλο που ο αντίκτυπος του COVID-19 και τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν στις διάφορες χώρες επηρέασαν σημαντικά, όπως ήταν αναπόφευκτό, τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου.

«Το 2020 ξεκίνησε σε μια πολύ καλή βάση και στη συνέχεια το ξέσπασμα της πανδημίας άλλαξε τα πάντα», σχολιάζει ο Antonio Baravalle, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Lavazza. «Είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, παρά τις εξαιρετικά σύνθετες δυσκολίες της περιόδου και μια μικρή κάμψη εσόδων που υπεστήκαμε, αφού ταυτόχρονα πετύχαμε τη δημιουργία σημαντικών εσόδων σύμφωνα με τα στοιχεία του 2019, έχοντας θετικό καθαρό κέρδος. Η ανάπτυξή μας ήταν πολύ πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς, τόσο στο κανάλι λιανικής όσο και στις κύριες γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιούμαστε».

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Lavazza ανέφερε έσοδα 2,085 δισεκατομμυρίων ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με το ποσό των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2019 (-5%). Το EBITDA του ομίλου το τέλος του 2020 διαμορφώθηκε στα 253 εκατ. Ευρώ, έναντι 291 εκατ. Ευρώ για το 2019 (-13%). Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 73 εκατομμύρια ευρώ έναντι 127,4 εκατομμυρίων ευρώ το 2019, λόγω τόσο των πραγματικών δυσκολιών κατά τη διάρκεια ενός πολύπλοκου έτους, αλλά και ως αποτέλεσμα της απόφασης του Συγκροτήματος να συνεχίσει να επενδύει, διαθέτοντας πόρους στην προσωπική ασφάλεια και προστασία, μπόνους στους υπαλλήλους του, δωρεές για την υποστήριξη κοινοτήτων, έργα Αειφορίας, Έρευνας & Ανάπτυξης και έργα βελτίωσης των πληροφοριακών συστημάτων και της παραγωγικής ικανότητας. Μετά την αφαίρεση πόρων που διατέθηκαν για την προσωπική ασφάλεια και προστασία αλλά και τις δωρεές για την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων, τα καθαρά κέρδη για το 2020 μειώθηκαν κατά 34% σε σχέση με το 2019.

Η καθαρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου είναι θετική στα 102 εκατομμύρια ευρώ (σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2019, όταν και διαμορφώθηκε στα 82,1 εκατομμύρια ευρώ), με λειτουργικές ταμειακές ροές 125 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με το 2019, επιβεβαιώνοντας αδιάσειστα την οικονομική σταθερότητα του Ομίλου.

Ο Όμιλος ανέφερε αύξηση 17,3% στα έσοδα λιανικής, με ανάπτυξη πολύ πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς στις κύριες αγορές και όλες τις κατηγορίες προϊόντων – ψημένου και αλεσμένου καφέ, στις κάψουλες και τους κόκκους. Συγκεκριμένα, οι αριθμοί επιβεβαιώνουν την ανοδική τάση στο τμήμα των κόκκων καφέ, την πιο δυναμική τάση στον κλάδο μέχρι στιγμής, η οποία ανέφερε απόδοση + 30,1% ή 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από την αγορά αναφοράς (+ 20,1%). Λαμβάνοντας υπόψη και τις 15 κύριες αγορές που δραστηριοποιείται, ο Όμιλος Lavazza κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των κόκκων καφέ με μερίδιο αξίας 15,1%.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, ο Όμιλος ανέφερε εξαιρετικούς ρυθμούς ανάπτυξης των δικτύων λιανικής στη Γερμανία (+ 35%), τις Ηνωμένες Πολιτείες (+ 22%), το Ηνωμένο Βασίλειο (+ 15%), τη Ρωσία (+ 30%) και την Πολωνία (+ 10%) , ενώ οι βασικές αγορές του Ομίλου της Ιταλίας και της Γαλλίας αυξήθηκαν κατά + 7%.

Η αύξηση του δικτύου λιανικής αντιστάθμισε εν μέρει τη σημαντική και αναπόφευκτη συρρίκνωση της επιχείρησης στο κομμάτι των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παροχή προϊόντων καφέ εκτός σπιτιού (Εστίαση -40%, Γραφεία -30%) που προκλήθηκε από την επιβολή καραντίνας και των περιοριστικών μέτρων, με το κλείσιμο των καφέ και των εστιατορίων και τη μειωμένη κατανάλωση στα γραφεία, λόγω απομακρυσμένης εργασίας. Η κάμψη του συγκεκριμένου τομέα είναι αποτέλεσμα μιας πολύ ιδιαίτερης και απρόβλεπτης αρνητικής κατάστασης που δεν κατάφερε παρόλα αυτά να επηρεάσει αναπτυξιακές στρατηγικές του Ομίλου, ακόμη και σε αυτόν τον τομέα.

«Το 2020, δεν παύσαμε ούτε στιγμή τις δραστηριότητές μας αλλά συνεχίσαμε να επενδύουμε σε όλους τους τομείς που είμαστε ενεργοί, δίνοντας ένα θετικό μήνυμα και συμβάλλοντας καταπολέμηση της πανδημίας, μέσω δωρεών για την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος», συνεχίζει ο Antonio Baravalle. «Οι πρώτοι μήνες του 2021, αν και περισσότερο ενθαρρυντικοί, συνεχίζουν να αποδεικνύονται περίπλοκοι, όμως είμαστε πεπεισμένοι ότι διαθέτουμε την αντοχή και την αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσουμε όλες τις μελλοντικές προκλήσεις συνεχίζοντας να πετυχαίνουμε την ανάπτυξη του Ομίλου μας, υποστηριζόμενοι από σταθερούς πόρους, μία συνεκτική στρατηγική και φυσικά τις πολύτιμες δεξιότητες των ανθρώπων μας», καταλήγει ο Antonio Baravalle.

Τέλος και για το 2021, ο Όμιλος Lavazza συνεχίζει να είναι ο κορυφαίος εργοδότης στην Ιταλία, επιδιώκει να βελτιώνεται συνεχώς και μένοντας επικεντρωμένος στους ανθρώπους του και τη συνεχιζόμενη αναζήτηση για αριστεία στις διαδικασίες και στρατηγικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του.