Circular Economy forum: Σε εξέλιξη το συνέδριο για την κυκλική οικονομία και την «πράσινη» ενέργεια

Σε εξέλιξη βρίσκεται το Circular Economy forum, που διοργανώνεται από την Palladian Conferences σε υβριδική μορφή, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ) και του Πράσινου Ταμείου.

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κωνσταντίνος Αραβώσης, κατά την εισαγωγική του ομιλία σημείωσε, ότι, τα τελευταία χρόνια, αναπτύχθηκε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, που θέτει ως προϋπόθεση την προστασία του περιβάλλοντος, σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, της κλιματικής κρίσης και της μείωσης των διαθέσιμων φυσικών πόρων. Επιπρόσθετα ανέφερε, ότι κεντρικός στόχος του νέου αυτού μοντέλου ανάπτυξης είναι η μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία με τη χρήση όσο το δυνατόν λιγότερων πόρων, με παράλληλη ελαχιστοποίηση ή και μηδενισμό παραγωγής αποβλήτων σε όλα τα στάδια παραγωγής αλλά και μετά το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων. Μετά το Εθνικό Σχέδιο Δράσης στόχος είναι «να διαμορφώσουμε τα Περιφερειακά Σχέδια και στη συνέχεια τα Σχέδια Κυκλικής Πόλης και Δήμων. Επίσης στοχεύουμε στη δημιουργία τομεακών σχεδίων δράσης, όπως για παράδειγμα για ανάπτυξη κυκλικής αγροτικής παραγωγής, κυκλικού τουρισμού, κυκλικών ξενοδοχειακών μονάδων και φυσικά για κυκλικές επιχειρήσεις και το κυκλικό νοικοκυριό που θα αλλάξει όλη τη χώρα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Αραβώσης.

Για να επιτευχθεί αυτό ωστόσο είναι σημαντικό να δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία – κίνητρα σε συγκεκριμένους κλάδους, σε επιχειρήσεις, σε ερευνητικά ιδρύματα και φυσικά στον πολίτη

Ο Πάνος Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, επεσήμανε ότι η κυκλική οικονομία αγγίζει ουσιαστικά το σύνολο των τομέων και των οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας, ενώ παντού σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία. Από την ενέργεια, ως τις κατασκευές και από τα τρόφιμα και τη γεωργία, ως τη διαχείριση του νερού και των απορριμμάτων.  Οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν έμφαση σε τρεις κατευθύνσεις: Την ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε όλο το εύρος της στρατηγικής και του λειτουργικού και επιχειρησιακού τους μοντέλου, την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας και αξιόπιστες αναφορές των επιδόσεών τους στη δημιουργία μακροπρόθεσμης και βιώσιμης αξίας, προς τους μετόχους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η κα Θεοδώρα Αντωνακάκη, Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Κλίματος και Βιωσιμότητας, Επιστημονική Γραμματέας της ΕΜΕΚΑ Τράπεζας της Ελλάδος σημείωσε, ότι στην τρέχουσα συγκυρία χρειάζεται να ενταθεί η προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη ανάκαμψη – το πρόγραμμα Next Generation EU, μέρος του οποίου προορίζεται για πράσινες επενδύσεις, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο να αντιληφθούμε την κεφαλαιώδη σημασία που αποκτά σήμερα η χάραξη συγκεκριμένων αξόνων προς τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, καθώς με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε οικονομικές ευκαιρίες, μειώνουμε τη φτώχεια και τις ανισότητες και βελτιώνουμε την υγεία του πλανήτη.

Συντονίστρια των εισαγωγικών ομιλιών ήταν η κα Σόνια Χαϊμαντά, Δημοσιογράφος και Διδάσκουσα στο τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ενότητα σχετικά με την κυκλική οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη με συντονιστή τον κ. Νεκτάριο Νώτη, Founder-CEO της Notice Content and Services (FnB Daily – BnB Daily) και με τη συμμετοχή των κ.κ. Στάθη Σταθόπουλο, Πρόεδρο Δ.Σ του Πράσινου Ταμείου, Ασπασία Μάλλιου, Φορολογικός εταίρος της «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ», εκδότης του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» και Διονύση Χιόνη, Καθηγητής Τμ. Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης.

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με την ενότητα «Κυκλική οικονομία & εφαρμογή από τις επιχειρήσεις στην πράξη», την οποία θα συντονίσει η κα Κιάρα Κόντη, Director, Climate Change and Sustainability Services της EY Ελλάδος και θα πλαισιώσουν οι κ.κ. Αθανάσιος Κεφάλας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) & Πρόεδρος, IMERYS Greece S.A. & IMERYS Bauxites Greece S.A. , ο Νίκος Μπογονικολός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Άρατος και Επίτιμος Διδάκτωρ της National Academy of Management , Ουκρανία και ο Νικόλαος Κ. Νεζερίτης, Διεύθυνση Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων της Alpha Bank.