ELBISCO: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020

Η ELBISCO επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, δημοσιοποιεί τη 2η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI Standards).
Η παρούσα Έκθεση αφορά στο οικονομικό έτος 2020 και περιλαμβάνει τα ποσοτικά στοιχεία της τετραετίας 2017-2020.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ELBISCO, κ. Νικόλαος Βουδούρης, δήλωσε σχετικά: «Η Έκθεση αυτή, αναδεικνύει την αταλάντευτη προσήλωση της ELBISCO στις αρχές και της αξίες που την κατευθύνουν από την ίδρυσή της: υπευθυνότητα, σεβασμός στον καταναλωτή, στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώσαμε στην κοινωνία, στην αγορά και στην οικονομία, σηματοδότησαν την ανάγκη των επιχειρήσεων για αλλαγή, για προσαρμογή σε ένα νέο, βιώσιμο και υπεύθυνο μοντέλο λειτουργίας. Στην ELBISCO, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στις παγκόσμιες προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης και να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για την εταιρία μας και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.»
Λειτουργώντας με ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον, η εταιρία συνέχισε να υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας των προιόντων της. Όπως αποτυπώνεται στην Έκθεση, η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε το 2020 σε όλες τις εγκαταστάσεις της ELBISCO παράγεται εξ ολοκλήρου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) , ενώ κατά τη διάρκεια της διετίας 2019-2020 μειώθηκε κατά 50% η ένταση των εκπομπών αερίων ρύπων. Επιπλέον, το 80% των συσκευασιών της εταιρίας χαρακτηρίζεται ως ανακυκλώσιμο.
Παράλληλα, η εταιρία διατήρησε ως κύρια προτεραιότητα τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της και την επένδυση στην καινοτομία με στόχο την ανάπτυξη προϊόντων που ανταποκρίνονται σε σύγχρονες διατροφικές ανάγκες. Ενδεικτικά, την τετραετία 2017 – 2020 η ELBISCO λάνσαρε 83 νέα προϊόντα, από τα οποία το 69% αφορά προϊόντα αναβαθμισμένου διατροφικού προφίλ.
Ως υπεύθυνος εργοδότης, η ELBISCO επένδυσε στην υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων της, στην τακτική και ουσιαστική επικοινωνία μαζί τους, αλλά και στην ανάπτυξή τους μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και διαχείρισης ταλέντων. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας αποτυπώνονται στην Έρευνα Εργασιακού Κλίματος για το 2020, όπου καταγράφεται σημαντική βελτίωση της ικανοποίησης των εργαζομένων, σε όλα τα επίπεδα αξιολόγησης.
Επίσης, η εταιρία συνέχισε να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας το έργο κοινωφελών φορέων και ιδρυμάτων και συμβάλλοντας στην κάλυψη έκτακτων αναγκών, που προκάλεσε η πανδημία COVID-19.
Η ELBISCO είναι μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση, η οποία εφαρμόζει μια δυναμική στρατηγική εξωστρέφειας, έχοντας αναπτύξει παρουσία σε 29 αγορές παγκοσμίως, με τις διεθνείς δραστηριότητες να συνεισφέρουν το 11,5% των συνολικών της πωλήσεων. Απασχολεί στην Ελλάδα 739 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης σε ποσοστό 100%, ενώ η αξία που διανεμήθηκε στην οικονομία το 2020 μέσω της δραστηριότητάς της ξεπέρασε τα 97 εκατ. ευρώ.
Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι διαθέσιμη στη εταιρική ιστοσελίδα της ELBISCO: www.elbisco.gr.