Επικυρώθηκε η δέσμευση του ManpowerGroup για net zero μέχρι το 2045

Ο όμιλος ManpowerGroup ανακοίνωσε ότι η Πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi), η πρωτοπόρα αρχή που καθοδηγεί την δράση των εταιρειών για την κλιματική αλλαγή, επικύρωσε τους φιλόδοξους στόχους της να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να δώσει θετικό αποτύπωμα στο κλίμα. Οι δεσμεύσεις του ομίλου ManpowerGroup είναι να μειωθούν οι άμεσες εκπομπές αερίων κατά 60% και οι έμμεσες εκπομπές αερίων κατά 30% μέχρι το 2030. Αυτοί οι επικυρωμένοι στόχοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κύριας επιδίωξης του ομίλου ManpowerGroup προκειμένου να πετύχει την μηδενική εκπομπή αερίων (net zero) μέχρι το 2045 ή νωρίτερα.

Αυτή η δέσμευση είναι το ορόσημο του σχεδίου κλιματικής δράσης του ομίλου ManpowerGroup για την μέτρηση και τη μείωση των αντικτύπων της πλήρους αλυσίδας-αξίας, όπως περιγράφεται στην έκθεση «ESG Report 2021, Working to Change the World». O όμιλος ManpowerGroup έχει πετύχει μια μακρά δέσμευση στο θέμα της διαφάνειας του κλίματος και έχει καταφέρει να γνωστοποιήσει το «Carbon Disclosure Project» (CDP) σε μία δεκαετία, ενώ πιο πρόσφατα έχει κατευθυνθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του «Task Force of Climate-Related Financial Disclosures». Η ManpowerGroup έχει ενεργό ρόλο στη παγκόσμια οικονομική ένωση (World Economic Forum Alliance) των CEO Climate Leaders. Πρόσφατα, μάλιστα, συνυπογράφτηκε μία ανοιχτή επιστολή, η οποία ωθεί τους ηγέτες του κόσμου στην Διάσκεψη COP26 να επιδιώξουν μία φιλόδοξη ιδιωτική-δημόσια συνεργασία για την κλιματική δράση.

Η Πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi*) παρέχει μία ανεξάρτητη, επιστημονικά τεκμηριωμένη επικύρωση ότι οι στόχοι εκπομπών του ομίλου της ManpowerGroup είναι συνεπείς με τις μειώσεις που απαιτούνται για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5°C και καταπολεμά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συνεισφέροντας σε περισσότερους από 1.000 οργανισμούς. Οι περισσότερες από τις 4.200 εταιρείες που συμμετέχουν στην σύνοδο G20, που έχουν θέσει στόχους σχετικά με το κλίμα, μόνο το 20% βασίζεται στην Πρωτοβουλία Science Based Targets.