Κομισιόν: Προτείνει την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση για νέα οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων, σύμφωνα με τη βασική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Στόχος της πρότασης είναι να καταστεί αποτελεσματικότερη η προστασία του περιβάλλοντος, απαιτώντας από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα ποινικού δικαίου. Η πρόταση καθορίζει τα νέα περιβαλλοντικά εγκλήματα, προβλέπει ένα ελάχιστο επίπεδο κυρώσεων και ενισχύει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου.

Επίσης, υποχρεώνει τα κράτη μέλη να στηρίζουν και να βοηθούν τα άτομα που καταγγέλλουν περιβαλλοντικές παραβάσεις και να συνεργάζονται με τις αρχές επιβολής του νόμου. Η πρόταση αυτή θα συμβάλει στην προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων, καθώς και στην υγεία και στην ευημερία των πολιτών.