Ψηφιακός Απολογισμός ΟΚΑΝΑ για το 2020

Ο Απολογισμός του Οργανισμού για το 2020 παρουσιάζει τις σημαντικότερες δράσεις και υπηρεσίες του ανά πυλώνα λειτουργίας, αλλά και τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας από την πανδημία και τα μεταδιδόμενα νοσήματα. Επίσης, παρουσιάζονται οι ενέργειες για τη διοικητική και οικονομική αναβάθμιση του Οργανισμού, καθώς και οι δράσεις που θα καθορίσουν τη μελλοντική του πορεία.

Το 2020, ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας και τον αντίκτυπό τους στην ευάλωτη ομάδα των ωφελούμενών του. Ο ΟΚΑΝΑ, προσαρμόστηκε και ανταποκρίθηκε άμεσα στις ανάγκες που αναδύθηκαν, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη λειτουργία του και αναβαθμίζοντας τις δράσεις και τις υπηρεσίες του.

Η συγκεκριμένη χρονιά αποτελεί ένα έτος σταθμό για τον ΟΚΑΝΑ, καθώς έκλεισε 25 χρόνια ύπαρξης και δυναμικής παρουσίας στο χώρο των εξαρτήσεων ως ο μεγαλύτερος δημόσιος φορέας αντιμετώπισής τους στην Ελλάδα. Ο ΟΚΑΝΑ, με τον νέο νόμο 4737/20, ανέλαβε πλέον την αντιμετώπιση όλων των εν γένει εξαρτήσεων, εξαρτητικών συμπεριφορών και του εθισμού στη χώρα. Με νέες και καινοτόμες δράσεις ο Οργανισμός βάζει τα θεμέλια για την περαιτέρω εξέλιξη του.

Αναλυτικά παρουσιάζονται τα σημαντικότερα σημεία του απολογισμού:

 • Πρόληψη
 • Ενσωμάτωση των 33 Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών Ποιότητας Πρόληψης και του European Prevention Curriculum στα Κέντρα Πρόληψης
 • Επαναλειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης των Κέντρων Πρόληψης
 • Μείωση της Βλάβης
 • Εντατικοποίηση δράσεων streetwork, παρά την πανδημία, με τη διανομή για 1η φορά από τη λειτουργία του Οργανισμού, 986 συριγγών, 34.135 προφυλακτικών, για την ασφαλή χρήση και τον περιορισμό της HIV/HCV, και 20.921 γευμάτων
 • Πραγματοποιήθηκαν 40.658 επαφές με ουσιοεξαρτημένους, 1.558 συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και 1.361 παραπομπές και διασυνδέσεις με προγράμματα θεραπείας, από την ομάδα άμεσης πρόσβασης του ΟΚΑΝΑ
 • Θεραπεία
 • Τα προγράμματα θεραπείας με υποκατάσταση εξυπηρέτησαν 7910 ωφελούμενους κατά μέσο όρο μηνιαίως σε όλη την επικράτεια
 • Αυξήθηκε η απορρόφηση των αιτήσεων για ένταξη σε θεραπευτικό πρόγραμμα συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη
 • Κοινωνική Επανένταξη
 • Τα προγράμματα Κοινωνικής Επανένταξης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρέτησαν 92 ωφελούμενους
 • Πραγματοποιήθηκαν 1.778 ατομικές και 173 ομαδικές συνεδρίες κατά το 2020
 • Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας – Πανδημία Covid19
 • Για τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας ακολουθήθηκε η χορήγηση takehome αγωγής στα προγράμματα θεραπείας σύμφωνα με το θεραπευτικό πλαίσιο
 • Χρησιμοποιήθηκαν οι νέες τεχνολογίες για την εξασφάλιση της συνέχειας στη θεραπεία, περιορίζοντας τις δια ζώσης επαφές
 • Δημιουργήθηκαν δύο Ξενώνες Φιλοξενίας Άστεγων Χρηστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
 • Οικονομική Λειτουργία
 • Ορθολογικοποίηση δαπανών και επίλυση εκκρεμών διαγωνισμών
 • Εξοικονόμηση πόρων από την προμήθεια γενόσημου φαρμάκου
 • Για 1η φορά έλεγχος επί των οικονομικών στοιχείων του Οργανισμού και των Κέντρων Πρόληψης
 • Διοικητικές Δράσεις
 • Εφαρμόστηκε ο Κανονισμός Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ
 • Ωρίμανση 15 έργων μέσω ΕΣΠΑ για την έναρξη υλοποίησής τους με Π/Υ 16 εκ. ευρώ
 • Δημιουργία 20 νέων δομών και πρόσληψη 303 εργαζομένων.
 • Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Απασχολήθηκαν 833 άτομα σε όλη την επικράτεια
 • Για 1η φορά συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ για την εκπαίδευση του προσωπικού του ΟΚΑΝΑ και των Κέντρων Πρόληψης

Οι σημαντικότεροι σταθμοί του Οργανισμού για το 2020, ήταν:

 • Το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης με σαφείς όρους και προϋποθέσεις
 • Ο νόμος 4737/2020 που διεύρυνε το σκοπό του ΟΚΑΝΑ εμπεριέχοντας πλέον όλες τις εν γένει εξαρτήσεις, εξαρτητικές συμπεριφορές και τον εθισμό
 • Η δημιουργία 5 Πολυδύναμων Κέντρων για την κάλυψη των αναγκών αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, εξαρτητικών συμπεριφορών και του εθισμού
 • Η θετική γνωμοδότηση για τη διεύρυνση της χρήσης της Ναλοξόνης στο πεδίο και από άλλους επαγγελματίες υγείας, θεραπευτές-streetworkers για την πρόληψη θανάτων από υπερδοσολογία
 • Η συμβολή του ΟΚΑΝΑ στην κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά

Ο ΟΚΑΝΑ, στο πλαίσιο της περιορισμένης δυνατότητας λόγω πανδημίας, παρουσιάζει τον απολογισμό του ψηφιακά.