ΜεγαEco: Ανώτατη πιστοποίηση της Eurocert για μηδενικά απόβλητα

Tην ανώτατη πιστοποίηση “Zero Waste to Landfill Platinum” της Eurocert έλαβε η ΜεγαEco, μονάδα επεξεργασίας των οργανικών αποβλήτων της πλατφόρμας Just Go Zero. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση επιβεβαιώνει με τον πιο επίσημο τρόπο τις άριστες περιβαλλοντικές επιδόσεις της μονάδας και ειδικότερα το γεγονός ότι το 100% των αποβλήτων που διαχειρίζεται αξιοποιείται, και τίποτα δεν καταλήγει σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ).

Με έδρα τα Μέγαρα Αττικής, η ΜεγαEco αποτελεί τη μεγαλύτερη εγκατάσταση κομποστοποίησης με κυκλική ροή κατά την παραγωγή στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, ενώ είναι ο αποδέκτης όλων των οργανικών αποβλήτων που συλλέγει η Polygreen μέσα από την πλατφόρμα Just Go Zero. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση ακολουθεί τα αυστηρότερα εθνικά και διεθνή πρότυπα και απονέμεται σε οργανισμούς για την κυκλική διαχείριση των οργανικών και μη υλικών. Για την αξιολόγηση της ΜεγαEco, ο φορέας εξέτασε την παραγωγική διαδικασία της εταιρείας αλλά και τα απόβλητα που παράγονται από αυτήν και το προσωπικό της. Αναλυτικά λοιπόν, η Eurocert πιστοποιεί ότι, κατά την παραγωγική διαδικασία στη μονάδα, γίνεται επισταμένη διαλογή των εισερχομένων προϊόντων, ώστε μετά την επεξεργασία να μην υπάρχουν προσμίξεις με ξένα σώματα, και, άρα, να λαμβάνεται και να προωθείται για ανακύκλωση καθαρό το περιεχόμενο και αντίστοιχα καθαρό το υλικό συσκευασίας.

Αναφερόμενος στην πιστοποίηση, ο κύριος Νίκος Παντελιάδης, Γενικός Διευθυντής της μονάδας ανέφερε: «Η πιστοποίηση της ΜεγαEco με την ανώτατη κατηγορία Platinum σύμφωνα με το πρότυπο “Zero Waste to Landfill” αποδεικνύει έμπρακτα την πλήρη εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στη μονάδα μας, κάτι που αποτελεί άλλωστε τον πυρήνα της δραστηριοποίησης όχι μόνο για την ΜεγαEco αλλά και για όλο τον όμιλο Polygreen. Η ελαχιστοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων και η στροφή προς ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας αποτελεί πλέον μονόδρομο για τις επιχειρήσεις και εμείς έχουμε αναπτύξει καινοτόμες λύσεις που μπορούν να τις υποστηρίζουν στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους».