ΣΕΦΥΜΕΝ: Στηρίζει την κυκλική οικονομία και την ανακύκλωση

Τα μέλη του ΣΕΦΥΜΕΝ (Σύνδεσμος Ελληνικών Φυσικών Μεταλλικών Νερών),  παραγωγοί Φυσικών Μεταλλικών Νερών, είναι πρωτοπόροι στην προσπάθεια διασφάλισης της κυκλικότητας του Κλάδου τους και στη χρήση πλήρως ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας, όπως είναι το PET, το αλουμίνιο και το γυαλί, στηρίζοντας έτσι την κυκλική οικονομία.

Έχουν δεσμευτεί ρητά να συνεργάζονται αποτελεσματικά με το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας και να χρηματοδοτούν τη δημιουργία συστημάτων συλλογής συσκευασιών με στόχο να εξασφαλίζουν για τις συσκευασίες τους μία δεύτερη ζωή. Καθοριστικός παράγοντας είναι να επαναχρησιμοποιούνται τα υλικά των συσκευασιών και να αυξηθούν τα ποσοστά συλλογής και ανακύκλωσης.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ας είναι η αφορμή για να γίνει η συλλογή και η ανακύκλωση υπόθεση όλων μας.