Όμιλος Σαράντη: Εγκαθιστά φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα και ενισχύει τη βιώσιμη παραγωγή του

  O Όμιλος Σαράντη συνεχίζει τις επενδύσεις του στην Ελλάδα εκσυγχρονίζοντας ενεργειακά  τo εργοστάσιο παραγωγής του στα Οινόφυτα. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών τελευταίας τεχνολογίας στην παραγωγική μονάδα των Οινοφύτων ολοκληρώθηκε και θα συμβάλλει ενεργά στην μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου. Η ενέργεια αυτή, αποτελεί μια ένδειξη της περιβαλλοντικά και ενεργειακά υπεύθυνης λειτουργίας του Ομίλου, έχοντας ως προσανατολισμό την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την πράσινη μετάβαση του Ομίλου. 

  Η εγκατάσταση του εκσυγχρονισμένου φωτοβολταϊκού συστήματος, δυναμικότητας 1MW αναμένεται να παράξει 1.350 Mwh, καλύπτοντας περίπου το 50% των αναγκών του εργοστασίου σε επίπεδο ενέργειας, ενώ παράλληλα εξετάζεται η επέκταση της εγκατάστασης με στόχο την μετάβαση του εργοστασίου σε πλήρη ενεργειακή αυτονομία. Η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας θα συμβάλει ενεργά στην μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου στο μέλλον και θα εξυπηρετήσει τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες του εργοστασίου, θέτοντας σημαντικές προϋποθέσεις για μια πιο βιώσιμη παραγωγή. Η ενέργεια αυτή εναρμονίζεται πλήρως με την στρατηγική του Ομίλου προς μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση όσον αφορά την ανάπτυξη, κρατώντας την βέλτιστη ισορροπία μεταξύ των οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου Σαράντη και των υπεύθυνων πρακτικών παραγωγής του.

  To εργοστάσιο των Οινοφύτων, έπειτα από έναν κύκλο επενδύσεων που έχει πραγματοποιηθεί, έχει αναβαθμιστεί καταλυτικά αυξάνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα της παραγωγής του Ομίλου. Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγής του εργοστασίου, είναι συμβατός με τα Good Manufacturing Practices (GMPs), κατέχοντας όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας με τα ISO 9001 – Quality Management System, ISO 22716 – GMP for Cosmetics, FSSC 22000- Food Safety System Certification, ενώ η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ήρθε να ενισχύσει περαιτέρω την κάλυψη του ISO 50001- Energy Management Systems, αναβαθμίζοντας το ενεργειακό αποτύπωμα της παραγωγής. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία λήψης πιστοποίησης στο εργοστάσιο Οινοφύτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001: 2018 για την Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ενώ έχει δρομολογηθεί και η λήψη περιβαλλοντικής πιστοποίησης κατά ISO 14001. 

  Ακολουθείται μια συστηματική προσέγγιση για τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στοχεύοντας στην μείωση της χρήσης της ενέργειας και κατ’ επέκταση στην μείωση των εκπομπών ατμοσφαρικών ρύπων σε Ομιλικό επίπεδο. Η στροφή αυτή στην ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ήρθε να συμπληρώσει την μετάβαση της παραγωγής από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο, στο εργοστάσιο στην Ελλάδα αλλά και να ενισχύσει το ήδη εγκατεστημένο σύστημα ηλιακών συλλεκτών που καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών για ψυκτική ενέργεια, εστιάζοντας πάντα στην πιο πράσινη λειτουργία του Ομίλου.  

  Με το πλήρωμα του χρόνου εξετάζονται παρόμοιες δράσεις, καθώς επίσης και η λήψη περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων στις χώρες παραγωγής του Ομίλου, με στόχο να έχουν μακροπρόθεσμα θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

  H βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Ομίλου Σαράντη, ενώ αποτελεί πυξίδα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων του στο πλαίσιο της υπεύθυνης παραγωγής και κατανάλωσης. Όντας, λοιπόν, κεντρικός άξονας της στρατηγικής του επηρεάζει σημαντικά τα εργοστάσια παραγωγής του Ομίλου και την ευρύτερη προϊοντική του προσέγγιση. Έτσι, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε ενέργειες που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της συσκευασίας και υιοθέτηση πρακτικών αποβλήτων κυκλικής οικονομίας, στην προάσπιση της βιώσιμης και κυκλικής προμήθειας πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στην χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

  Ο Όμιλος Σαράντη φροντίζει με κάθε τρόπο οι ενέργειες του σήμερα, να συμβάλλουν σε ένα καλύτερο αύριο, υιοθετώντας περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές, με το βλέμμα πάντα στραμμένο σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.