ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ: Διάκριση για το “ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN” στον θεσμό Bravo Sustainability Awards 2022

Για 2η φορά διακρίθηκε η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, για την πρωτοβουλία ‘‘ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN – Το πρώτο ελληνικό εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό σε φιάλες από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό (rPET)”, στη θεματική ενότητα Ανάπτυξη Πράσινων Προϊόντων, στον πυλώνα Αγορά, μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης των Επιτροπών και της δημόσιας ψηφοφορίας του ευρύτερου κοινού, στα Bravo Awards 2022.

Τα Bravo Sustainability Dialogue & Awards είναι ένας θεσμός πολυσυμμετοχικού διαλόγου που αναδεικνύει τις πρωτοβουλίες που προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον για την Ελλάδα.

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, με αίσθημα ευθύνης προς το περιβάλλον και την κοινωνία, ξεκίνησε να υλοποιεί τη πρωτοβουλία “ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN” τον Οκτώβριο του 2020, πρώτη στον κλάδο της στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παρουσίασε στην αγορά τη σειρά προϊόντων ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN σε φιάλες από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό (r-PET) και 100% ανακυκλώσιμες, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευση της εταιρείας για τη μείωση χρήσης νέου πλαστικού στις συσκευασίες της.

Η πρωτοβουλία της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ να εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία πέντε χρόνια νωρίτερα απ’ ότι ορίζεται, σε μεγαλύτερο ποσοστό από το ζητούμενο (25%), εντάσσεται στους στρατηγικούς ESG στόχους της εταιρείας. Ταυτόχρονα η πρωτοβουλία “ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN” εκφράζει έμπρακτα τη δέσμευση της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ για επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου υλικού στις συσκευασίες των προϊόντων ΖΑΓΟΡΙ.

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, αναδεικνύοντας την αξία της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της, ενώ παραμένει πιστή στις αρχές της αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας.