Υπευθυνότητα στην πράξη για όλους

Παρά τη γενικότερη οικονομική συγκυρία, η WIND συνεχίζει τη δέσμευσή της στην υιοθέτηση της στρατηγικής Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας, σε συνδυασμό με δράσεις και πρωτοβουλίες Κοινωνικής Ευθύνης. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας όλων των ανθρώπων της WIND καταγράφονται κάθε χρόνο στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας που εκδίδει η εταιρεία με συνέπεια τα τελευταία 5 χρόνια.

Οι διαρκείς δεσμεύσεις της WIND:

Με στόχο την εφαρμογή υπεύθυνης πολιτικής σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριοποίησης η WIND δεσμεύεται να:

• προσφέρει υπεύθυνα προϊόντα και υπηρεσίες, με σκοπό να καλύψει σε όλη την ελληνική επικράτεια σημαντικές κοινωνικές ανάγκες, όπως είναι η ανάγκη για επικοινωνία.

• ελαχιστοποιεί την περιβαλλοντική της επίδραση που μπορεί να προκύπτει από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, με έμφαση στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στην ανακύκλωση υλικών και την ανάπτυξη των δικτυακών υποδομών της με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

• ενημερώνει και κινητοποιεί τους ανθρώπους της, προτρέποντάς τους να αναπτύσσουν εθελοντική προσφορά και να γίνουν ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ.

• υποστηρίζει Οργανισμούς και Φορείς που μέσα από το έργο τους συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στηρίζουν τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη.

Η ρητή δέσμευση της εταιρείας να αναπτύσσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με γνώμονα τις αρχές της αειφορίας αποτυπώνεται εύγλωττα στον ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας. Εταιρική Διακυβέρνηση, Αγορά, Εργαζόμενοι, Περιβάλλον και Κοινωνία. Το περιεχόμενο του Απολογισμού αναπτύσσεται με βάση τους πέντε αυτούς άξονες της Υπεύθυνης Δέσμευσης της εταιρείας στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας «Στην πράξη».

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND καταγράφει με αναλυτικούς και μετρήσιμους δείκτες το επιχειρηματικό, αλλά και κοινωνικό της αποτύπωμα για κάθε έτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND αξιολογείται και πιστοποιείται από το διεθνή οργανισμό GRI (Global Reporting Initiative), ενώ παράλληλα υποβάλλεται σε ανεξάρτητο φορέα λαμβάνοντας επιπλέον διασφάλιση, όσον αφορά στην κάλυψη των απαιτήσεων του GRI.

Κάθε χρόνο η επιχειρηματική δραστηριότητα της WIND στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στον κλάδο όσο και στην οικονομία. Μόνο για τη δημιουργία των τηλεπικοινωνιακών της υποδομών, η WIND έχει από την ίδρυσή της έως σήμερα υλοποιήσει επενδύσεις ύψους 2,1 δισ. €, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά επενδυτικά προγράμματα της χώρας μας και συνεχίζει.

Το 2011 η WIND ξεκίνησε ένα ακόμη μεγάλο έργο, τον εκσυγχρονισμό του 3G δικτύου της σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σκοπό να προσφέρει στους συνδρομητές της πραγματική mobile broadband εμπειρία. Το έργο του εκσυγχρονισμού του 3G δικτύου της εταιρείας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης μέχρι το 2015.

Σήμερα, το νέο 3G δίκτυο καλύπτει το 94,66% του πληθυσμού της Αθήνας και το 92,17% της Θεσσαλονίκης, ενώ ο εκσυγχρονισμός συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Παράλληλα, η WIND επενδύει στην περιβαλλοντική αειφορία εφαρμόζοντας πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης και συγκεκριμένα διαχειριστικά μέτρα. Μέσω του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρεία, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO14001, παρακολουθεί και καταγράφει τις συνέπειες στο περιβάλλον από τη λειτουργία της, ενώ παράλληλα σχεδιάζει από την αρχή δράσεις για τη μείωση της αλόγιστης χρήσης πόρων αλλά και του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της.

Ταυτόχρονα, η WIND στηρίζει ένα μεγάλο εύρος κοινωνικών δράσεων που πραγματοποιούνται στις τοπικές κοινωνίες και σχετίζονται με την ενίσχυση κοινωνικών, πολιτισμικών, αθλητικών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, με στόχο ένα καλύτερο αύριο για όλους.

Διαρκής στόχος της WIND είναι η μακροπρόθεσμη βελτίωση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας με συστηματικό τρόπο, διασφαλίζοντας ένα αξιόπιστο σύστημα συλλογής και υποβολής στοιχείων με κριτήρια αντικειμενικότητας και συνέχειας. Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική σελίδα της εταιρείας στο www.wind.com.

*Η περίληψη του απολογισμού δημοσιεύθηκε στην 3η έκδοση CSR Reports.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ